בתי אבות דיור מוגן וסיעוד בישראל
יעוץ והכוונה חינם 24 שעות

ריפוי בעיסוק בבתי אבות סיעודיים

ריפוי בעיסוק בבתי אבות סיעודיים

בתי האבות שבהם מחלקה סיעודית ומחלקה לתשושי נפש הינם מוסדות המנסים לעזור לקשיש להגיע לפעילות מרבית ומיטבית בתחומי העיסוק בסביבת חייו. המוסדות השונים נעזרים בריפוי בעיסוק לשם השגת מטרה זו. שירות הריפוי בעיסוק פועל כחלק משירות הבריאות הניתנים בבית האבות.
הקשיש יאובחן ע"י המרפא בעיסוק, אשר יעריך את כישוריו ויכולותיו התפקודיות לשם קביעת מצבו הפיזי, הקוגניטיבי, הרגשי-נפשי והחברתי וכך יבחנו יכולותיו וצרכיו של הקשיש לשם התאמת טיפול אישי.
המרפא בעיסוק יחליט על אופי התוכנית והיקפה בהתאם לממצאי ההערכה והאבחון. התוכנית תיקבע בשיתופו של הקשיש ושל בני משפחתו בדגש על מטרותיו, רצונותיו והעדפותיו של הקשיש. המטפל אף יידע את צוות בית האבות בכדי להשיג שיתוף פעולה מלא בין כל האנשים הסובבים את הקשיש.
המטפל יבחר, ע"פ ממצאי האבחון והעדפת הקשיש, באחת או יותר מטכניקות ההפעלה הקיימות בתחום, וכן יבחר אם המטופל מתאים להפעלה פרטנית (כגון: עבודות יד, עבודות יצירה, משחקים דידקטיים- בהתאם למגבלות המטופל ומשחקי מחשב), או קבוצתית- היכולה להתאפיין בגירוי מערכות החושים תוך שימוש באביזרים מגרי חושים, התמצאות בזמן ובמקום תוך שימוש בטכניקות להפעלה וחידוד הזיכרון האישי של כל מטופל, העלאת זיכרונות בעזרת חפצים, תמונות ואביזרים שונים, הפעלה מוטורית בליווי מוזיקה ואביזרים שונים, עבודות יד, הפעלה חשיבתית קוגניטיבית וגינון.
המרפא בעיסוק ייעץ וידריך את המטופל ואת בני משפחתו וכן גם את צוות בית האבות בכל הקשור לשיפור מיומנויות ומניעת סיכונים, התאמת אביזרי עזר ואמצעים לשמירה של בטחונו של הקשיש.
השגת התוצאות תיבדק במדדים שונים הקשורים בבריאות, תפקוד, שביעות רצון ואיכות חיים.

דילוג לתוכן