בתי אבות דיור מוגן וסיעוד בישראל
יעוץ והכוונה חינם 24 שעות

דוקטורט – פרק ג3 – עמדות הדיירים לגבי חשיבות ההשתתפות ואחריות על פעילויות חברה ותרבות

דוקטורט – פרק ג3 – עמדות הדיירים לגבי חשיבות ההשתתפות ואחריות על פעילויות חברה ותרבות

בבדיקת עמדות הדיירים באשר לחשיבות ההשתתפות נבדקו עמדותיהם בנוגע לצורות השתתפות שונות: אספות דיירים, דיונים קבוצתיים, התנדבות בתוך המוסד, עיתון דיירים וועד דיירים. נוסף על כך, נבדקה מידת אחריותם הרצויה על פעילויות חברה ותרבות המתקיימות במוסד. בכל המדדים טווח הציונים נע על סולם בן חמש דרגות: בין כלל לא חשוב או כלל לא רצוי ועד חשוב מאוד או רצוי מאוד. הממצאים על עמדת כלל הדיירים בנושאים אלו מוצגים בלוח 14.
נתוני הלוח מצביעים על פער בין הערכת חשיבות ההשתתפות ובין הערכת המידה הרצויה לאחריות הדיירים על פעילויות חברה ותרבות. ממוצע ההערכות של חשיבות ההשתתפות הוא גבוה. הדיירים מציינים כי השתתפות דיירים במוסד היא חשובה, ומביעים עמדה שלפיה יש לוועד הדיירים חשיבות רבה מאוד (נספח, לוח 8). לא נמצא הבדל בין שלושת המוסדות בהערכת חשיבות ההשתתפות (נספח, לוח 15). לעומת זאת, בשאלות המתייחסות לאחריות הדיירים על פעילויות חברה ותרבות ממוצע ההערכות של הנבדקים נמוך מבינוני בכל שלושת סוגי המוסדות. עמדת הדיירים בדיור המוגן הממשלתי והלא ממשלתי שונה מזו של דיירי בתי האבות (נספח, לוח 15) בכך שהיא תומכת באחריות רבה יותר של הדיירים על פעילויות חברה ותרבות.

דילוג לתוכן