בתי אבות דיור מוגן וסיעוד בישראל
יעוץ והכוונה חינם 24 שעות

דוקטורט – פרק ג1 ממצאי המחקר תיאור אוכלוסיית המחקר חלק ב'

דוקטורט – פרק ג1 ממצאי המחקר תיאור אוכלוסיית המחקר חלק ב'

לוח 1: מאפייני רקע אישיים של המרואיינים והתפלגותם בשלושת סוגי המוסדות (במספרים מוחלטים ובאחוזים)

נתוני הלוח מצביעים על כך ששני שלישים מהמרואיינים הם נשים ושני שלישים בודדים. התפלגות הגיל של הדיירים מצביעה על כך שמחציתם בני שמונים ומעלה, וכרבע מהם בני פחות משבעים וחמש. כתשעים אחוזים מהמרואיינים הם ילידי אירופה – המזרחית והמערבית. קרוב לשני שלישים ילידי אירופה המזרחית, ורק מיעוט קטן מאוד הם ילידי אסיה/אפריקה או ישראל. כ-85% מהמרואיינים הם בעלי השכלה תיכונית או גבוהה, ומצבם הכלכלי למעלה מבינוני, ואילו אחוז המרואיינים בעלי השכלה יסודית או כאלו התופסים את מצבם הכלכלי כפחות מבינוני הוא קטן מאוד.
יותר משני שלישים של הדיירים שולטים בשפה העברית, וקרוב לשישים אחוזים מהם היו בעבר פעילים מבחינה ציבורית.
נתוני הלוח מצביעים על הבדלים בולטים בין שלושת סוגי המוסדות במאפייני הרקע של המרואיינים:
בבתי האבות – מתגוררים המרואיינים היותר זקנים. הם שולטים היטב בעברית, ומצבם הכלכלי בינוני ומעלה.
בדיור המוגן הממשלתי – מתגוררים המרואיינים הצעירים ביותר, כמעט כולם צעירים מגיל שמונים. הם עלו מארצות מזרח אירופה בגיל מבוגר ומתקשים לדבר בשפה העברית.
בדיור המוגן הלא ממשלתי – המרואיינים בולטים במצבם הכלכלי הטוב. מצבם הכלכלי טוב מזה של הנבדקים מהמוסדות האחרים. הם צעירים מדיירי בתי האבות, אך מבוגרים מדיירי הדיור המוגן הממשלתי.

דילוג לתוכן