בתי אבות דיור מוגן וסיעוד בישראל
יעוץ והכוונה חינם 24 שעות

בית אבות – זכויות המטופל

בית אבות – זכויות המטופל

במאמר זה נציג את זכויות המטופל השוהה בבית אבות. חשוב להכיר את לשון החוק ואת הזכויות הקבועות בו על מנת שניתן יהיה לדאוג לממש את זכויות השוהים בבית האבות.
החוק קובע כי כל טיפול רפואי או סיעודי באדם מחייב הסכמה של אותו אדם מראש לפעולה זו. לרבות פעולות שיש בהן נגיעה פיזית או שעלולות לפגוע ברכוש או בפרטיות של אותו אדם. הדבר נכון שבעתיים לגבי אדם במצב תפקודי סיעודי, או תשוש נפש אשר אינם מסוגלים לדאוג לעצמם כראוי ולכן חשוב להקפיד במיוחד שאין פגיעה בכבוד האדם בכל פעולה שעושים וכי הפעולות נעשות על דעתו ורצונו של אותו אדם. מי שאחראי על תחום השמירה על זכויות הפרט של השוהים בבית אבות הוא העובד הסוציאלי באותו מקום.

זכויות המטופל בבית אבות – מושגי יסוד
התעמרות – פגיעה גופנית או נפשית במטופל בין אם על ידי פעולה פוגענית אקטיבית ובין אם על ידי הזנחה. פן נוסף של התעמרות יכול להיות כלכלי וזאת באמצעות ניצול חולשת האדם הסיעודי על מנת להשתלט על רכושו ללא רשות וללא הסכמה.
בית אבות סיעודי – מוסד אשר מכיל מחלקה אחת או יותר המוגדרת סיעודית ומפוקחת על ידי משרד הבריאות. לצורך מאמר זה נכליל את ההגדרה גם לבתי אבות לתשושי נפש – כלומר מוסדות שיש בהם מחלקה אחת או יותר לקשישים תשושי נפש, כלומר קשישים הסובלים מדמנציה.
חסוי – קשיש אשר בית המשפט מינה לו אפוטרופוס או קשיש אשר זקוק לאפוטרופוס עקב חוסר יכולתו לנהל את ענייניו.
דמי כיס – תשלום חודשי המגיע מהמוסד לביטוח לאומי ומטרתו לשמש את הקשיש בהוצאות היומיום שלו. הסכום לתשלום נקבע על ידי ביטוח לאומי בהתאם לנוהל הזכאות של משרד החינוך.

בית אבות – מינוי אפוטרופוס
לעובד הסוציאלי בבית האבות הסמכות למנות אפוטרופוס לקשיש אשר נקבע לגביו באופן בריאותי שאינו מסוגל עוד לדאוג לעצמו. תפקיד העו"ס אינו מתמצה רק בעצם המינוי אלא עליו להמשיך ולעקוב אחרי תפקוד האפוטרופוס ולוודא שהוא מבצע את עבודתו נאמנה. באם מגלה העו"X שאין האפוטרופוס מבצע את תפקידו בצורה ראויה – אראי העו"ס להחליף אפוטרופוס. אבחון קשיש הזקוק לאפוטרופוס נעשה כאשר קיים חשד שהמטופל אינו מסוגל יותר לדאוג לעצמו. הבדיקה כוללת אבחון קוגניטיבי.

בית אבות – שמירה על זכויות המטופל
מעבר לאחריות העובד הסוציאלי על מינוי אפוטרופוס, הוא אחראי לוודא שזכויות הקשיש נשמרות. עליו לוודא שאין כל התעמרות כלפיי הקשיש ואם מתעורר חשד להתעמרות יפעל לפי הנהלים המקובלים במצב שכזה. כמו כן, ירכז העו"ס את נושא דמי הכיס המגיעים למטופל, במידה והוא זכאי להם. במידה וקיים אפוטרופוס, ידאג העו"ס לכך שהכסף אכן יופנה לרווחת הקשיש ולא ייעשה בו שימוש לא ראוי על ידי אותו אפוטרופוס.

דילוג לתוכן