בתי אבות דיור מוגן וסיעוד בישראל
יעוץ והכוונה חינם 24 שעות

תפקיד העובדת הסוציאלית בבתי אבות סיעודיים חלק א'

תפקיד העובדת הסוציאלית בבתי אבות סיעודיים חלק א'

המעבר מחיים פרטיים בבית לחיים במסגרת מוסדית כמו בית אבות או בית חולים גריאטרי הוא שלב קשה ביותר הן עבור המטופל והן עבור בני משפחתו, במיוחד כאשר המעבר מלווה במגבלות פיזיות ומנטליות. המעבר לסביבה מוסדית מחולל שינוי משמעותי בחייו של המטופל ושל משפחתו וכרוך באובדן רב. בכדי לעזור למטופל ולמשפחתו להסתגל למצב החדש ולהיקלט באופן חלק לבית החולים הגריאטרי, תלווה את התהליך עובדת סוציאלית, שתהיה שותפה מלאה להשתלבותו של המטופל במוסד.
כל מטופל חדש המגיע לבית האבות הסיעודי נקלט על-ידי עובדת סוציאלית. העובדת הסוציאלית מראיינת את המטופל ואת בני משפחתו בעת ההגעה לבית האבות. העובדת הסוציאלית דואגת ליידע את המטופל ובני משפחתו על חשיבות המעבר לבית האבות, וכן מפרטת על אורח החיים וסדר היום במוסד ועל אפשרויות הסיוע במהלך שהות המטופל במקום. בנוסף, מבצעת העובדת הסוציאלית הערכה פסיכו-סוציאלית למטופל ולמשפחתו ותפעל בהתאם לממצאים עד להסתגלותו במוסד.
העובדת הסוציאלית מהווה חלק מהצוות המקצועי בבית החולים הגריאטרי ודואגת לרווחתם של המטופלים. בנוסף, תהיה העובדת הסוציאלית ערה לשינויים החלים במצבו של המטופל. במידת הצורך ניתן לבחון תוכנית הטיפול וייערכו שינויים בהתאם. השינויים עלולים לכלול העברה מחדר לחדר, העברה ממחלקה למחלקה וכן לבתי אבות או בתי חולים סיעודיים אחרים.

דילוג לתוכן