בתי אבות דיור מוגן וסיעוד בישראל
יעוץ והכוונה חינם 24 שעות

זכויות הדייר בבית אבות סיעודי – חלק ב'

זכויות הדייר בבית אבות סיעודי – חלק ב'

בחלק הקודם של המאמר סקרנו את השירותים המגיעים לדייר השוהה במוסד בית אבות סיעודי. בחלק הזה נסקור את הזכויות המוקנות לו.

הזכות לפרטיות ולכבוד
– לכל מאושפז במחלקה סיעודית ישנה הזכות הבסיסית שינהגו בו בכבוד ושהצוות המטפל בו יפנה אליו בנימוס ובאופן מכובד.
– לכל אדם ישנה הזכות באיזה שם הוא רוצה להיקרא – שם משפחה, שם פרטי, בתוספת תואר (ד"ר, מר, גב' וכו'). דוגמאות – מר גורביץ', שרה, ד"ר אליהו וכו'.
– בכל טיפול שמורה הזכות והחובה להגן על פרטיות הדייר ככל האפשר. ישנה הזכות להעיר על פגיעה בזכות בסיסית.
– על פי רצונו של הדייר יש לסגור או לפתוח את המחיצות מסביב למיטה ואת דלתות השרותים, המקלחת והחדר.
– לכל דייר ובני משפחתו שמורה הזכות להיפגש עם כל אחד מבעלי התפקידים בבית אבות בו הוא שוהה.
– לדייר ובני משפחתו שמורה הזכות להשתתף בקביעת התוכנית הטיפולית הפרטנית.
– לכל דייר ישנה הזכות למנות מיופה כוח לעניינים הרפואיים – זאת באמצעות העובד הסוציאלי בבית אבות.
בכל מקרה של פגיעה באחת הזכויות הללו אם זו פגיעה מילולית או פגיעה נפשית או חלילה פגיעה פיזית על ידי צוות העובדים במקום או כל אדם אחר הנמצא במוסד ישנה הזכות ואף החובה להתלונן.

הזכות לסביבת מגורים נקייה ובטוחה
– על בית האבות לדאוג לניקיון – הן בחדר והן בשטחים הציבוריים.
– כל בית אבות חייב לדאוג לפינוי אשפה מהחדר ומהמקומות הציבוריים וכן לכביסה.
– חייבים להיות אמצעי בטיחות בכל מקום אשר עלול להוות מכשול או בעיה בין כותלי בית האבות. מתקנים אלו יכללו משטחים נגד החלקה, לחצני מצוקה, מעקות בטיחות ועוד.
– בית האבות צריך להיות מוכן למצבי חירום. גלאי העשן צריכים להיות תקינים כמו גם תאורת החירום. גם יציאות החירום צריכות להיות פנויות וללא מכשולים.
– אם בית האבות מכיל יותר מקומה אחת על המעלית במקום להיות תקינה.
– על בית האבות לוודא שהשקט נשמר תוך דגש על שעות המנוחה.

הזכות להחזיק ציוד אישי
בשביל להקנות למקום ולחדר הרגשה ביתית ישנה הזכות להביא פריטים אישיים כגון תמונות, ספרים, ציוד קטן שניתן להציב אותו בחדר כגון – רדיו, מנורה וכו'. הדבר צריך להיעשות תוך התייעצות עם הצוות המטפל ובאופן שלא יפריע לבטיחות או לזכויות הדיירים האחרים בבית האבות.

פרטיות המידע
ישנה זכות המלאה לחיסיון בכל הנוגע לפרטים הרפואיים והסוציאליים לרבות שיחות והתייעצויות עם אנשי הצוות. רק האחראים על הטיפול רשאים להיחשף למידע זה או אנשים שיש להם הסמכות בחוק. אדם אחר יוכל לעיין בתיק רפואי של מטופל רק בהסכמה.
בתי אבות מחוייבים לאפסן את התיק במקום שאיננו נגיש לקהל הרחב.
ניתן לקבל העתק מהתיקים הרפואיים והסוציאליים וזאת תמורת תשלום.

הזכות לתקשורת
לכל דייר ישנה הזכות לדבר עם כל אדם אחר לפי שיקול דעתו. ישנה הזכות להזמין לביקור בני משפחה וחברים וזאת כל עוד הדבר אינו פוכע בזכויות הדיירים האחרים ומבלי להפריע להם. ישנה הזכות לפרטיות בפגישה ואם החדר אינו מאפשר פרטיות זו אפשר לבקש מהצוות לבדר פינת ישיבה בה ניתן יהיה לשוחח עם המבקרים בפרטיות. בנוסף לביקורים ישנה הזכות לשוחח בטלפון.

הזכות לערער
ניתן לערער ולהגיש תלונה לצוות המחלקה לחולים כרוניים בלשכת הבריאות באשר לכל ליקוי במתגלה בבית אבות סיעודי או אם המדיניות של המקום פוגעת באיזושהי דרך.

הזכות לבילוי
לכל דייר ישנה הזכות לעסוק בתחביבים שונים אשר נותנים לו הנאה, סיפוק ומשמעות. על בית האבות לאפשר לדיירים לעסוק בענייניהם עד כמה שהדבר ניתן. על בית האבות לפרסם על לוח המודעות את כל הפעיולויות המתוכננות לשבוע הקרוב.

דילוג לתוכן