בתי אבות דיור מוגן וסיעוד בישראל
יעוץ והכוונה חינם 24 שעות

הצעת חוק דיור מוגן

הצעת חוק דיור מוגן

בימים אלו מונחת על שולחן ועדת העבודה הרווחה והבריאות הצעת חוק הדיור המוגן לצורך גיבוש הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית בכנסת.
תחום הדיור המוגן בניגוד לתחום בתי אבות הוא תחום שאינו מפוקח כיום על ידי אף גורם ממשלתי והחשש הקיים אצל המחוקק שהעלה את הצעת החוק הוא מפני מצב בו כספי הפיקדון של דיירי הדיור המוגן יילכו לאיבוד כתוצאה מקריסה כלכלית של בית הדיור המוגן בו הם שוהים.
על מנת להבין מה הרציונל שעומד מאחורי הצעת החוק, חשוב להכיר את דרך התשלום לבתי הדיור המוגן. התשלום כיום ברוב רובם של המקרים מתחלק ל-2:
פיקדון חד פעמי – סכום כסף גדול המקנה את הזכות להתגורר בדירה בפרוייקט עד סוף החיים. חלק מסכום זה נשחק בשנים הראשונות והשאר מוחזר לדיירים או לקרוביהם לאחר עזיבת הדירה.
תשלום חודשי – מיועד לממן את השירותים השונים שמעניק הדיור המוגן לדיירים כגון שירותים רפואיים, פעילויות חברתיות ופעילויות העשרה, אוכל וכן הלאה.

הצעת חוק הדיור המוגן, כפי שהיא מנוסחת במתקונתה הנוכחית באה לקבוע תקנות אשר יבטיחו את כספי הפיקדון גם במקרה של קריסה כלכלית של בית דיור מוגן כזה או אחר. יתירה מזאת, הצעת החוק קובעת כי יהיה פיקוח על השירותים שמעניק בית הדיור המוגן על פי התקנות הקבועות בהצעה והגורם המפקח יהיה משרד הרווחה, כפי שהדבר נעשה כיום בנודע למעונות (בית אבות).

מובן שישנה עוד עבודה רבה עד שהחוק יוגש לשולחן הכנסת להצבעה בקריאה שנייה ושלישית אולם החוק יקנה לדיירי הדיור המוגן שקט נפשי באשר לכספים המופקדים ובאשר לרמת השירותים אשר כעת תהייה מפוקחת על ידי משרדי הממשלה.

הצעת החוק נוגעת רק לדירות לעצמאיים בתוך מתחמי הדיור המוגן. במידה וקיימות מחלקות סיעודיות אחרות כגון מחלקה סיעודית או מחלקה לתשושי נפש הן כבר מפוקחות על ידי משרד הבריאות והצעת חוק הדיור המוגן אינה נוגעת אליהם.

צוות אתר האינטרנט דיור זהב משתתף בדרך קבע בדיוני הוועדה ופועל למען הגדלת השקיפות של השירותים הניתנים לדיירי הדיור המוגן.

דילוג לתוכן