בתי אבות דיור מוגן וסיעוד בישראל
יעוץ והכוונה חינם 24 שעות

דוקטורט – פרק ג3 – תפיסת הקשר עם הדיירים

דוקטורט – פרק ג3 – תפיסת הקשר עם הדיירים

תשע שאלות בוחנות את אופן תפיסת הדייר את קשריו עם חברת הדיירים. חלק מהשאלות בודקות באיזו מידה הוא מכיר את הדיירים המתגוררים במוסד ובמחלקה שבה הוא שוהה. שאלות נוספות בודקות את טיב הקשר שלו עם חברת הדיירים ואת מידת התעניינותו בבעיות של דיירים אחרים. טווח התשובות הוא על סולם של חמש דרגות: מאף לא אחד מהדיירים, יחידים (או מעטים), קבוצה קטנה, קבוצה גדולה ועד רוב הדיירים, או מבכלל לא מתעניין ועד מתעניין במידה רבה מאוד. לוח 15 מציג את תפיסת הקשר של הדייר עם חברת הדיירים.
נתוני הלוח מצביעים על רמה בינונית של קשר בין הדיירים. הדיירים אמנם מכירים את מרבית הדיירים במוסד ובמחלקה, אולם רובם נוהגים לשוחח רק עם קבוצה קטנה של דיירים. יש להם רק מעט ידידים, או לכל היותר קבוצה קטנה, ההתעניינות ההדדית בבעיות של הדיירים נמוכה מבינונית ולא קיימת נכונות לקשר אינטימי באמצעות שיחה על בעיות אישיות. הדיירים מדווחים אפוא על קשר שטחי עם קבוצה קטנה של דיירים. ניתוח התשובות אינו מצביע על תפיסה של "חברת דיירים" או על תפיסת "אנחנו". בחינת ההבדלים בין המוסדות בנושא זה (נספח, לוח 15) מצביעה על כך שהדיירים המתגוררים בדיור המוגן הממשלתי מעריכים את הקשר החברתי שביניהם כגבוה מהממוצע, ולעומת זאת, הדיירים בדיור המוגן הלא ממשלתי והדיירים בבתי האבות מעריכים את הקשר החברתי ביניהם כפחות מבינוני ונמוך באופן מובהק מהקשר שבין הדיירים בדיור המוגן הממשלתי.

דילוג לתוכן