בתי אבות דיור מוגן וסיעוד בישראל
יעוץ והכוונה חינם 24 שעות

דוקטורט – פרק ג3 – עמדות כלפי חברי הוועד

דוקטורט – פרק ג3 – עמדות כלפי חברי הוועד

הדיירים נשאלו לדעתם על תכונות חברי הוועד. ציון תכונות חיוביות מעיד על עמדה חיובית כלפי חברי הוועד, ואילו ציון תכונות שליליות מעיד על עמדה שלילית כלפיהם.
התשובות לכל אחד מהפריטים הן על רצף של שתי דרגות: כן ולא. מאחר שטווח הציונים של פריטים אלו נע בין 0 ל-1, נעשתה טרנספורמציה של הציונים לסולם של 1-5, המקביל לסולמות האחרים המתייחסים לעמדות כלפי ההשתתפות במוסד. הממצאים מוצגים בלוח 17
נתוני הלוח מצביעים על עמדות לא אחידות כלפי חברי הוועד. חלק מהעמדות הן שליליות ורואות את חברי הוועד כמתנשאים ושתלטנים, חלק מהעמדות הן חיוביות ורואות בחברי הוועד אנשים אסרטיביים, חברותיים ורגישים לבעיות של אחרים. הלוח מצביע על כך שהעמדות החיוביות חזקות יותר מהשליליות. העמדות השליליות כלפי חברי הוועד גבוהות באופן מובהק בבתי האבות ובדיור מוגן הלא ממשלתי בהשוואה לדיור מוגן הממשלתי (נספח לוח 17).

דילוג לתוכן