בתי אבות דיור מוגן וסיעוד בישראל
יעוץ והכוונה חינם 24 שעות

דוקטורט – פרק ג3 – סיבות להימנעות מחברות בוועד וסיכום

דוקטורט – פרק ג3 – סיבות להימנעות מחברות בוועד וסיכום

שלושה מדדים מתייחסים לסיבות אפשריות שבגללן נמנעים דיירים מלהיות חברים בוועד: לחצים חיצוניים, התרכזות הדיירים בעצמם והערכה נמוכה לתפקיד זה. מאחר שטווח הציונים של פריטים אלו נע בין 0 ל-1, נעשתה טרנספורמציה של הציונים לסולם של 1-5, המקביל לסולמות האחרים המתייחסים לעמדות כלפי ההשתתפות במוסד. תפיסת הדיירים את הסיבות שבגללן דיירים נמנעים מחברות בוועד מוצגת בלוח 18.

נתוני הלוח מצביעים על כך שלדעת הדיירים הסיבות העיקריות להימנעות מחברות בוועד קשורות במערכת לחצים חיצוניים הנובעת מחשש מביקורת של הדיירים ומרכילות. קיימים הבדלים מובהקים בין הדיור המוגן הממשלתי ובין בתי האבות והדיור המוגן הלא ממשלתי בנוגע לסיבות ההימנעות מחברות בוועד (נספח, לוח 18). הסיבות: הערכה נמוכה לתפקיד והתרכזות הדיירים בעצמם גבוהות באופן מובהק בדיור המוגן הלא ממשלתי ובבתי האבות מבדיור המוגן הממשלתי. לעומת זאת, הסיבה של חשש מלחצים חיצוניים גבוהה באופן מובהק יותר בדיור המוגן הממשלתי.

סיכום:
הדיירים מרוצים מעוצמת ההשתתפות הנמוכה הקיימת במוסדות. מרביתם מעדיפים שההחלטות תהיינה בידי הצוות ושהשתתפותם האישית תתבטא בהבעת דעה בלבד. אף שעמדתם היא שההשתתפות חשובה, הם מעדיפים שהאחריות על הפעילויות תהיה בידי צוות המוסד. עמדות אלו קיימות בכל שלושת סוגי המוסדות. עם זאת, בדיור המוגן הממשלתי והלא ממשלתי יש יותר רצון להשתתפות מבבתי האבות.
עמדות הדיירים כלפי המשתתפים וכלפי חברי הוועד הן יותר חיוביות משליליות. הסיבה החשובה ביותר להימנעות מחברות בוועד היא לחצים חיצוניים, ורק לאחר מכן התרכזות הדיירים בעצמם והערכה נמוכה לתפקיד. אשר לקשר שבין הדיירים, הדיירים מכירים את מרבית הדיירים במוסד ובמחלקה, אולם הקשר שלהם עם הדיירים האחרים שטחי ומתבטא בשיחות עם קבוצה קטנה של דיירים ובמעט עניין בבעיות ובקשיים של הדיירים האחרים. השוואה בין שלושת סוגי המוסדות מצביעה על כך שבדיור המוגן הממשלתי יש קשר חזק יותר בין הדיירים, יותר מניעים חברתיים ואישיים להשתתפות ועמדות חיוביות יותר כלפי חברי הוועד.

דילוג לתוכן