בתי אבות דיור מוגן וסיעוד בישראל
יעוץ והכוונה חינם 24 שעות

דוקטורט – פרק ג3 – מקורות משמעות בחיים ובמוסד

דוקטורט – פרק ג3 – מקורות משמעות בחיים ובמוסד

במחקר נבדקו ארבעה מקורות של משמעות. שלושה מהמקורות – ערכים חברתיים, הנאות חיים ופעילות פנאי – הם כלליים, ומקור המשמעות הרביעי הוא ספציפי ומתייחס למשמעות שמוצא הדייר בחיים החברתיים במוסד. טווח הציונים נע על סולם בן שבע דרגות: מכלל לא משמעותי עבורי, משמעותי במידה מסוימת ועד מאוד משמעותי עבורי. ככל שהציון גבוה יותר, כך המקור משמעותי יותר עבור הדייר. הממוצעים וסטיות התקן של המדדים השונים המתייחסים לכלל הדיירים מוצגים בלוח 20.

נתוני הלוח מצביעים על כך שמקור המשמעות החשוב ביותר עבור הדיירים הוא ערכים חברתיים. לעומת זאת, המשמעות שמוצאים הדיירים בחיים החברתיים במוסד היא הנמוכה ביותר. בשל החשיבות של מקור המשמעות הזה למחקר, מוצג בהמשך ניתוח מפורט של מרכיבי מקור משמעות זה. ההערכות לכל אחד מהפריטים של השאלון מוצגות בלוח 10 בנספח.
בחינת ההבדלים בין שלושת סוגי המוסדות (נספח, לוח 20) מצביעה על כך שמידת המשמעות שמוצאים דיירי הדיור מוגן הממשלתי בערכים חברתיים, בפעילות פנאי ובחיים החברתיים במוסד היא נמוכה, ונמוכה באופן מובהק ממידת המשמעות שמוצאים דיירי בית אבות ודיירי הדיור מוגן הלא ממשלתי במקורות אלו.
משמעות בהנאות החיים – לא נמצא הבדל בין דיירי המוסדות במידת המשמעות שהם מוצאים במקור משמעות זה.

דילוג לתוכן