בתי אבות דיור מוגן וסיעוד בישראל
יעוץ והכוונה חינם 24 שעות

דוקטורט – פרק ג2 – צורת השתתפות ארגונית וחברתית-קהילתית

דוקטורט – פרק ג2 – צורת השתתפות ארגונית וחברתית-קהילתית

צורות ההשתתפות של הדיירים כוללות ארבע צורות של השתתפות ארגונית ושתי צורות של השתתפות חברתית-קהילתית. השתתפות ארגונית כוללת השתתפות בפעילויות חברה ותרבות המתקיימות במוסד, השתתפות בפעילות ציבורית ובכללה חברות בוועדים, השתתפות באמצעות פנייה ישירה לצוות ופנייה באמצעות אחרים. השתתפות חברתית-קהילתית כוללת מתן עזרה מעשית לדיירים ותמיכה נפשית בהם.

השתתפות בפעילויות חברה ותרבות
השתתפות בפעילויות חברה ותרבות המתקיימות במוסד כוללת השתתפות בחוגים, בהרצאות, בטיולים, בפעילות יצירתית ובדיונים קבוצתיים. תדירות ההשתתפות בפעילויות אלו נבדקה באמצעות סולם של ארבע דרגות: 1. בכלל לא משתתף, 2. משתתף לפעמים, 3. משתתף לעתים קרובות, 4. משתתף באופן קבוע.
לוח 4 מציג את הנתונים על ההשתתפות בפעילויות אלו.

נתוני הלוח מצביעים על כך שממוצע תדירות ההשתתפות של הדיירים בצורות השתתפות אלו נע בין משתתף לפעמים ובין משתתף לעתים קרובות, אולם תדירות ההשתתפות בכל אחד מהפריטים אינה זהה.
תדירות ההשתתפות הגבוהה ביותר היא בהרצאות, שבהן הדיירים משתתפים לעתים קרובות עד באופן קבוע. ההשתתפות בחוגים גם היא גבוהה אך היא פחותה מההשתתפות בהרצאות. תדירות ההשתתפות הנמוכה ביותר היא בדיונים קבוצתיים. הדיירים משתתפים בפעילות זו רק לפעמים.

דילוג לתוכן