בתי אבות דיור מוגן וסיעוד בישראל
יעוץ והכוונה חינם 24 שעות

דוקטורט – פרק ג2 – פנייה ישירה להנהלה ולצוות

דוקטורט – פרק ג2 – פנייה ישירה להנהלה ולצוות

השתתפות באמצעות פנייה ישירה להנהלה ולצוות משמעה פנייה ישירה למנהל, להנהלה, לאחות, למטפלת, לעובדת הסוציאלית, לעובדת התרבות או לעובדת התעסוקה. תדירות ההשתתפות באמצעות פנייה ישירה לצוות נעה על סולם בן ארבע דרגות: 1. כלל לא פונה, 2. פונה לעתים רחוקות, 3. פונה, אך לא באופן קבוע, 4. פונה באופן קבוע, תמיד כשאני צריך. לוח 6 מציג את ממוצע תדירות ההשתתפות באמצעות פנייה ישירה להנהלה ולצוות.
נתוני הלוח מצביעים על תדירות השתתפות בינונית באמצעות פנייה ישירה להנהלה ולצוות. ההשתתפות נעה בין פונה לעתים רחוקות ובין פונה אך לא באופן קבוע. עיון בפריטים המרכיבים את ההשתתפות באמצעות פנייה ישירה מצביע על כך שממוצע תדירות הפניות למנהל ולהנהלה גבוה מממוצע תדירות הפניות לאנשי צוות אחרים. ממוצע תדירות הפניות למנהל ולהנהלה, כדי להביע דעה על הנעשה במוסד, מתקרב לפנייה באופן קבוע, ואילו ממוצע תדירות הפניות לאנשי צוות קרוב יותר לפנייה לעתים רחוקות. משמעות הממצא היא שהדיירים מעדיפים שימוש בפנייה ישירה למנהל ו/או להנהלה על פני פניות לאנשי צוות אחרים.

דילוג לתוכן