בתי אבות דיור מוגן וסיעוד בישראל
יעוץ והכוונה חינם 24 שעות

דוקטורט – פרק ג2 – השתתפות בפעילות ציבורית

דוקטורט – פרק ג2 – השתתפות בפעילות ציבורית

השתתפות בפעילות ציבורית כוללת חברות בוועד דיירים ובוועדים נוספים, כמו ועדת תרבות וועדת תפריט, השתתפות באספות דיירים, כתיבה בעיתון הדיירים, ארגון פעולות תרבות ועבודה בספריית המוסד.
תדירות ההשתתפות בפעילות זו נבדקה באמצעות סולם של ארבע דרגות:
1. בכלל לא משתתף
2. משתתף לפעמים
3. משתתף לעתים קרובות
4. משתתף באופן קבוע
לוח 5 מציג את ממוצע תדירות ההשתתפות במרכיבי הפעילות הציבורית במוסדות.

נתוני הלוח מצביעים על השתתפות נמוכה ביותר בצורות השתתפות אלו. תדירות ההשתתפות נעה בין כלל לא משתתף ובין משתתף לפעמים. עיון בפריטים המרכיבים את ההשתתפות בפעילות ציבורית מצביע על תדירות השתתפות גבוהה מאוד באספות, שבהן הדיירים נוהגים להשתתף לעתים קרובות עד באופן קבוע.
תדירות ההשתתפות בוועד דיירים, בוועדות אחרות ובעבודה בספרייה של המוסד נמוכה מאוד ונעה בין בכלל לא משתתף ובין משתתף לפעמים. אספות דיירים הן מקום שבו נמסרת לדיירים אינפורמציה, ולעומת זאת ועדים הם גוף האמור להשפיע על קבלת החלטות. תדירות ההשתתפות הנמוכה בוועדות מקבילה אם כן לעוצמת ההשתתפות הנמוכה בקבלת החלטות בתחומים השונים שנבדקו לעיל.

דילוג לתוכן