בתי אבות דיור מוגן וסיעוד בישראל
יעוץ והכוונה חינם 24 שעות

דוקטורט – פרק ג2 – הקשרים בין מרכיבי השתתפות הדיירים – סיכום

דוקטורט – פרק ג2 – הקשרים בין מרכיבי השתתפות הדיירים – סיכום

בדיקת היקף ההשתתפות ועוצמתה מצביעה על הממצאים האלה: עוצמת ההשתתפות של הדיירים בקבלת החלטות ותדירות ההשתתפות במרכיבים שנבדקו אינן אחידות. עוצמת השתתפות נמוכה מאוד נמצאה במרכיבי ההשתתפות האלה: המדד הכללי של קבלת החלטות וקבלת החלטות בתחומי התרבות והחברה. השתתפות הדיירים בתחומים אלו מוגבלת לכל היותר להבעת דעה. בתחום הנושאים המוסדיים אין השתתפות כלל. תדירות השתתפות נמוכה מאוד נמצאה גם במרבית המרכיבים של ההשתתפות הציבורית (השתתפות בוועדים, כתיבה בעיתון, ארגון פעולות תרבות ועבודה בספרייה) ועזרה מעשית לדיירים ובכל המרכיבים של פנייה עקיפה להנהלה ולצוות. תדירות השתתפות בינונית נמצאה במרכיבי ההשתתפות האלה: פעילויות תרבות וחברה שמציע המוסד, פנייה ישירה לצוות ולהנהלה ותמיכה נפשית בדיירים. תדירות ההשתתפות הגבוהה ביותר של הדיירים היא בהרצאות ואספות דיירים, שבהן נוהגים הדיירים להשתתף באופן קבוע או לעתים קרובות.
הממצאים מצביעים על קשר בין כל מרכיבי ההשתתפות. המתאמים הגבוהים ביותר הם בין ההשתתפות בקבלת החלטות בתחומים השונים, אולם מתאמים גבוהים קיימים גם בין תדירות ההשתתפות בפעילות ציבורית והשתתפות באמצעות עזרה מעשית לדיירים ובין עוצמת ההשתתפות בתחומים השונים.

השאלה הנשאלת היא אפוא באיזו מידה הדיירים מעוניינים להשתתף בקבלת החלטות, מהי עמדתם כלפי ההשתתפות במוסדות וכיצד הם תופסים את החיים החברתיים במוסד. בבדיקת הממצאים בנושאים אלו עוסק המשכו של פרק זה.

דילוג לתוכן