בתי אבות דיור מוגן וסיעוד בישראל
יעוץ והכוונה חינם 24 שעות

דוקטורט – פרק ב1 – שאלות המחקר והשערותיו חלק ב'

דוקטורט – פרק ב1 – שאלות המחקר והשערותיו חלק ב'

משתני המחקר המוצגים במודל כוללים משתנים בלתי תלויים (אקסוגניים) ומשתנים מושפעים (אנדוגניים). המשתנים הבלתי תלויים (האקסוגניים) הם מאפייני הרקע של הדיירים: גיל, מסוגלות בריאותית, פעילות ציבורית בעבר, השכלה, מצב כלכלי ומגדר, וכן סוג המוסד שבו הם מתגוררים: בית אבות, דיור מוגן ממשלתי או דיור מוגן לא ממשלתי. במודל המוצע אמורים משתנים אלו להשפיע על כל המשתנים האחרים (האנדוגניים).
המשתנים המתווכים הם: תחושת יעילות עצמית, עמדות כלפי השתתפות, תפיסת הקשר עם הדיירים ותפיסת ההשתתפות כמקור מעניק משמעות. במודל המוצע הם משתנים מושפעים ומשפיעים גם יחד.
המשתנים התלויים הם: השתתפות ארגונית, הכוללת – עוצמת השפעה על קבלת החלטות במספר תחומים ותדירות השתתפות בצורות של השתתפות, וכן, השתתפות חברתית-קהילתית, הכוללת – תדירות השתתפות במספר צורות השתתפות חברתיות-קהילתיות.

פירוט השערת המחקר
1. ככל שגילו של הדייר צעיר יותר תפיסת מסוגלותו הבריאותית גבוהה יותר, , השכלתו רחבה יותר, מצבו הכלכלי טוב יותר ועסק בעבר בפעילות ציבורית, כן יהיו עוצמת השתתפותו בקבלת החלטות ותדירות השתתפותו בצורות ההשתתפות גבוהות יותר.

2. ככל שהדייר תופס את קשריו עם חברת הדיירים כחזקים יותר, כן יהיו עוצמת השתתפותו בקבלת החלטות ותדירות השתתפותו בצורות ההשתתפות גבוהות יותר.

3. ככל שלדייר עמדות חיוביות יותר כלפי ההשתתפות, כן יהיו עוצמת השתתפותו בקבלת החלטות ותדירות השתתפותו בצורות ההשתתפות גבוהות יותר.

4. ככל שתחושת היעילות של הדייר גבוהה יותר, כן יהיו עוצמת השתתפותו בקבלת החלטות ותדירות השתתפותו בצורות ההשתתפות גבוהות יותר.

5. ככל שהדייר מוצא יותר משמעות בחיים בכלל ובחיים החברתיים במוסד בפרט, כן יהיו עוצמת השתתפותו בקבלת החלטות ותדירות השתתפותו בצורות ההשתתפות גבוהות יותר.

6. קיים קשר בין המגדר של הדייר ובין השתתפותו. תדירות השתתפות נשים בצורות ההשתתפות החברתיות תהיה גבוהה יותר משל גברים, ואילו עוצמת ההשתתפות של גברים בקבלת החלטות תהיה גבוהה יותר מזו של נשים.

7. קיים קשר בין סוג המוסד שבו מתגורר הדייר ובין עוצמת השתתפותו בקבלת החלטות. בדיור המוגן עוצמת ההשתתפות בקבלת החלטות תהיה גבוהה יותר מבבתי האבות.

8. ככל שגילו של הדייר צעיר יותר, תפיסת מסוגלותו הבריאותית גבוהה יותר, השכלתו רחבה יותר, מצבו הכלכלי טוב יותר ועסק בעבר בפעילות ציבורית כן יהיו קשריו עם הדיירים חזקים יותר ועמדותיו כלפי ההשתתפות חיוביות יותר.

9. ככל שגילו של הדייר צעיר יותר, תפיסת מסוגלותו הבריאותית גבוהה יותר, השכלתו רחבה יותר, מצבו הכלכלי טוב יותר ועסק בעבר בפעילות ציבורית כן תפיסת היעילות העצמית שלו תהיה גבוהה יותר.

10. ככל שגילו של הדייר צעיר יותר, תפיסת מסוגלותו הבריאותית גבוהה יותר, השכלתו רחבה יותר, מצבו הכלכלי טוב יותר ועסק בעבר בפעילות ציבורית כן ימצא הדייר יותר משמעות בחיים ובחיים החברתיים במוסד.

דילוג לתוכן