בתי אבות דיור מוגן וסיעוד בישראל
יעוץ והכוונה חינם 24 שעות

דוקטורט – פרק א4-1 סקירת ספרות

דוקטורט – פרק א4-1 סקירת ספרות

ה. פיקוח על התנהגות הדיירים
באמצעות ההשתתפות ניתן לגייס את מפעילי הלחצים הפוטנציאליים מבין הדיירים ולשלבם במוסד. יצירת "קואופוטציה" של לקוחות (קטן 1983, 1974) מאפשרת להנהלת המוסד מגע שוטף עם הדיירים ומנהיגיהם, ובכך נעשה השיתוף לאמצעי לספיגת לחצים.

הדיון מצביע על כך שהשתתפות דיירים במוסדות נתפסת כביטוי לזכות יסודית של הפרט החי בחברה דמוקרטית וכתהליך המכוון ליצור שינוי בשלושה מישורים: במישור האישי – יצירת שינוי בתחושת היכולת האישית של הדייר במוסד ובדימוי העצמי שלו.
במישור של חברת הדיירים – שיפור בטיב היחסים שבתוך חברת הדיירים, יצירת תחושה של קהילתיות, טיפוח עזרה הדדית, אחריות בין-אישית וקשר בין-אישי חם.
ובמישור המוסדי – שיפור באיכות השירותים הניתנים לדיירים.
שיפור בשלושת המישורים יתרום לרווחתם ולאיכות חייהם של הדיירים.
החלק הבא של סקירת הספרות יעסוק בתיאור המרכיבים של השתתפות ארגונית והשתתפות חברתית.

דילוג לתוכן