בתי אבות דיור מוגן וסיעוד בישראל
יעוץ והכוונה חינם 24 שעות

דוקטורט – פרק א4 – סיכום

דוקטורט – פרק א4 – סיכום

סקירת הספרות מצביעה על התרומה האפשרית של ההשתתפות לדיירים ולמוסד. במישור הפרט, היא עשויה להעניק להם תחושת העצמה ולהעלות את הדימוי העצמי. במישור הכלל, היא עשויה לטפח את יחסי הגומלין בין הדיירים ובכך לתרום לעיצוב ולגיבוש קהילת דיירים פעילה. כמו כן עשויה ההשתתפות לשרת את האינטרסים של המוסד עצמו, לשמש כמשאב נוסף העומד לרשותו ולשפר את איכות הטיפול הניתן בו לדיירים.
בחינת המידע הקיים על אודות הגורמים המשפיעים על השתתפות הדיירים מצביעה על קיומה של מערכת מורכבת של גורמים אשר עשויים להשפיע על עוצמת ההשתתפות במוסדות ועל צורות ההשתתפות הקיימות בהם. ניתן לחלק גורמים אלו לשלושה סוגים עיקריים: גורמים הקשורים לסביבה החיצונית למוסד, תכונות הסביבה הפנים-מוסדית וגורמים הקשורים בדייר עצמו ובעמדותיו כלפי ההשתתפות וכלפי חברת הדיירים.
סקירת הספרות מצביעה על ארבעה סוגים שונים של מוסדות הנבדלים זה מזה במיקומם על ציר דימויי הזקנה וציר הערכים הקפיטליסטיים, המחלק את הדיירים ל"צרכנים" ול"מקבלי שירותים". מוסדות אלו נבדלים זה מזה בתכונות הסביבה המוסדית ובמאפיינים של הדיירים המאכלסים אותם.
סקירת הספרות התמקדה במאפיינים של הדיירים ובעמדותיהם כלפי ההשתתפות. הסקירה מצביעה על ארבעה סוגי גורמים הקשורים בפרט ועשויים להשפיע על השתתפות הדיירים:
מאפייני רקע, עמדות הדיירים כלפי ההשתתפות ותפיסת הקשר שלהם עם חברת הדיירים, תחושת היעילות העצמית של הדיירים וההשתתפות כמקור משמעות עבורם.
בשנים האחרונות גוברת ההכרה בהשפעה של הגורמים הקשורים בפרט, כגון תכונות אישיות ומניעים אישיים, על השתתפות תושבים בחיים הקהילתיים ובארגוני רווחה, וגוברת תשומת הלב למשמעות הסובייקטיבית של הפעילות עבור הפרט. למרות זאת, לא נערך עד היום מחקר מקיף הבוחן את השפעת המרכיבים האישיים של הדיירים על ההשתתפות. מרבית המחקרים שנערכו עד עתה בנושא השתתפות דיירים במוסדות עוסקים בקשר שבין גורמים מבניים-מוסדיים ובין עוצמת ההשפעה של הדיירים בקבלת החלטות ומידת קיומם של ועדי דיירים במוסדות, והם מתבססים על מידע שסיפקו עובדי המוסדות ולא הדיירים.

מטרתה של עבודה זו היא לבדוק על סמך מידע המסופק על ידי הדיירים את הקשר שבין גורמים הקשורים בדיירים עצמם ובין עוצמת השפעתם בקבלת החלטות במוסדות ותדירות השתתפותם במספר צורות השתתפות.

דילוג לתוכן