בתי אבות דיור מוגן וסיעוד בישראל
יעוץ והכוונה חינם 24 שעות

דוקטורט – פרק א3 – פעילות ציבורית בעבר

דוקטורט – פרק א3 – פעילות ציבורית בעבר

ניסיון מהעבר מקנה ידע ומיומנויות ונותן תחושה של מסוגלות וחיבה כלפי העיסוק בגלל ההיכרות עמו Singleton, Forbes & Ageani 1993) , Lawton 1985 ).
Lawton (1985) מדווח על עיסוקים של אנשים שנמשכו לאורך כל שנות חייהם, כולל זקנתם. בנוגע להשתתפות –Milbrath (1965), Unger & Wandersman (1983), Vallance & D'auglli(1982) מצאו שאנשים שהתנסו בעבר במצבים דומים למצבי ההשתתפות המשיכו להשתתף גם במוסדות משום שרכשו יכולת ואמון בכישוריהם בנושא.
ינוב (1987(, (1983, Lawton (1985 Abrams &O’ brien(1981)
מדווחים על המשכיות בפעילות ארגונית אצל קשישים שהיו פעילים בעבר. עם זאת, קיימת אפשרות שרצונם של הדיירים להמשיך בפעילות שבה רכשו ניסיון בעבר יוגבל בשל מסוגלותם הפוחתת או בגלל ההגבלות של הסביבה המוסדית (Baltes & Lang 1997 .(Baltes 1993, Baltes & Baltes 1990,

דילוג לתוכן