בתי אבות דיור מוגן וסיעוד בישראל
יעוץ והכוונה חינם 24 שעות

דוקטורט – פרק א3 – השכלה ומצב כלכלי

דוקטורט – פרק א3 – השכלה ומצב כלכלי

מצב כלכלי והשכלה הם משאבים העומדים לרשות הדייר. משאבים רבים יותר נותנים תחושה של מסוגלות גבוהה יותר ( Funk 2004)ויוצרים ציפייה לשליטה רבה יותר על הסביבה ) Kart & Manard 1976 Gottesman 1974, ( . השכלה נתפסת כמשאב המנבא מסוגלות קוגניטיבית גבוהה יותר ומקטין את רמת החרדה מהתמודדות עם מצבים חדשים ולא מוכרים. ( Fischer (1982מדווח שהשכלה קשורה להשתתפות ברשתות חברתיות בלתי פורמאליות ובארגונים קהילתיים למען הסביבה.O'brien (1974) Heyman & Wright (1971) מצאו כי בני המעמד הבינוני והגבוה משתתפים בפעילות קהילתית בשיעור גבוה יותר משיעור השתתפותם של בני המעמד הנמוך. (1981) Moos מצא כי קשישים בעלי משאבים אישיים וחברתיים רבים יותר נהנים ממסגרות מגורים מוסדיות שבהן מתנהלת מדיניות פחות מגבילה.
הממצאים מצביעים אפוא על כך שהשכלה גבוהה יותר ומצב כלכלי טוב יותר קשורים להשתתפות גדולה יותר. המסקנה של הממצאים היא שדיירים בעלי משאבים אלו ישתתפו בחיים החברתיים במוסד יותר מדיירים בעלי משאבים אישיים מצומצמים.

דילוג לתוכן