בתי אבות דיור מוגן וסיעוד בישראל
יעוץ והכוונה חינם 24 שעות

דוקטורט – פרק א3 – ההשפעה של מאפייני הרקע של הדיירים

דוקטורט – פרק א3 – ההשפעה של מאפייני הרקע של הדיירים

ניתן ללמוד על הקשר האפשרי שבין מאפיינים אישיים ובין ההשתתפות במוסדות מעבודות העוסקות בארבעה נושאים עיקריים:
1. מניעים להתנדבות בארגונים קהילתיים (גדרון 1983
.(Booth 1972, Booth & Babchuk 1973, Cnaan & Amrofell 1994, Smith 1980,

2. מניעים של אנשים לעסוק בפעילויות חברתיות ובפעילות פנאי
(.(Atchley 1991,Lawton 1983, 1985

3. השפעת הגיל על רמת הפעילות של האדם: תיאורית הפעילות, תיאורית ההינתקות ( (Cumming & Henry 1961ותיאורית ההתפתחות של היקף החיים
(.(Baltes, Reese & Lipsitt 1980

4. ארגון החיים החברתיים במוסדות (Hazan 1980, 1992, Keith 1980, Keith-Ross 1974 ).

סקירת ספרות מחקרית זו מצביעה על ארבעה סוגי גורמים העשויים להשפיע על השתתפות הדיירים במוסדות:
1. מאפייני רקע – גיל, מגדר, מצב בריאות, השכלה, מצב כלכלי וארץ עלייה קשורים למסוגלות האישית של הקשיש, לצמצום במשאבים האישיים ולהאטה בתהליכים הביולוגיים והנפשיים בזקנה ( (Carstensen 1992.

2. עמדות הדיירים כלפי ההשתתפות והקשר בין הדיירים – תפיסת חשיבות ההשתתפות בעיני הדיירים ((Moos 1981, מידת ההערכה לתפקיד, שאיפה לעמדות כוח והשפעה (Hazan 1980), הקשר שבין הדיירים (סדן 2002 ,(Keith 1980.

3. תפיסת היעילות העצמית ((SELF EFFICACY – האמונה של הדייר ביכולתו להשפיע ולהשיג את התוצאות הרצויות ((Bandura 1997.

4. המשמעות של הפעילות ושל ההשתתפות עבור הקשיש – אופן תפיסתו של הדייר את ההשתתפות: כבעלת ערך (,(Lawton 1985 כמספקת תחושה של תכלית (פרנקל 1970) וכתורמת לו עניין וחוויה Csikszentmihalyi & Rathunde 1992)).
ארבעת גורמים אלו ייסקרו להלן

דילוג לתוכן