בתי אבות דיור מוגן וסיעוד בישראל
יעוץ והכוונה חינם 24 שעות

בית אבות סיעודי – מעקב רפואי

בית אבות סיעודי – מעקב רפואי

המעקב הרפואי השוטף הינו חלק חשוב ביותר בתוכנית הטיפולים של השוהים בבית אבות סיעודי. מעקב זה משמש הן כבסיס על פיו נקבעת תוכנית הטיפולים והן לצורכי מעקב. חשוב להכיר את הנהלים בנושא שכן כך ניתן לדעת למה לצפות מהטיפול בבית האבות.

בעת השהייה במחלקה סיעודית בתוך בית אבות או בבית דיור מוגן ישנו צורך לבצע מעקב רפואי שוטף. השגחה זו באה על מנת למנוע בעיות או סיבוכים אפשריים ולאבחן כל שינוי במצב המאושפז. למעקב זה, אם כן, ישנן 2 מטרות:
האחת לבדוק את מידת העמידה ביעדי תוכנית הטיפול. השנייה לאבחן בעיות חדשות ובמידת הצורך לעדכן את תוכנית הטיפול.
נהלי משרד הבריאות קובעים כי יש לבצע בדיקה רפואית שוטפת אחת לחודש בשלושת החודשים הראשונים לאשפוז וזאת בנוסף לבדיקה מקיפה יותר בסוף הרבעון (הבדיקה הרבע שנתית). על בדיקה זו להיות מתועדת בתיק האישי של המטופל וזאת לצורכי מעקב.

הדבר החשוב ביותר בבדיקה החודשית הוא אבחון בעיות אקוטיות. כל בעיה אקוטית או כזו המצריכה מתן מענה רפואי – הרופא ייתן את ההנחיות לטיפול המתאים. שינויים נדרשים בתוכנית הטיפולים יתועדו אף הם על ידי הרופא בתוספת נימוק הסיבה לשינוי.

את תוכנית הטיפולים אחראית האחות להוציא אל הפועל. תוכנית זו כוללת את הנחיות הטיפול של הרופא, את הנחיות הצוות הרב מקצועי ואת העדפות הקשיש ובני משפחתו. בכל מקרה על הקשיש או האפוטרופוס שלו לאשר את תוכנית הטיפולים. לא יתבצע טיפול בבית אבות אלא לאחר שהוסבר לקשיש מה הוא כולל והוא אושר על ידו.

דילוג לתוכן