בתי אבות דיור מוגן וסיעוד בישראל
יעוץ והכוונה חינם 24 שעות

בית אבות – מה כולל המעקב הרפואי?

בית אבות – מה כולל המעקב הרפואי?

קשישים שוהים בבית אבות סיעודי לזמן ארוך, דבר המצריך טיפול רפואי צמוד. חלק מחבילת הטיפול כוללת מעקב רפואי ובדיקה תקופתית יזומה, כפי שנקבע בהנחיות משרד הבריאות. מטרת הבדיקה היא לאפשר תוכנית טיפול עדכנית שתבטיח את השגת היעדים שנקבעו ושמירה על יכולות המטופל במידת האפשר.
מאמר זה מתייחס לבדיקה הרפואית התקופתית היזומה המתבצעת במחלקה הסיעודית של בית אבות או מוסד דיור מוגן.

אחריות ביצוע הבדיקה התקופתית היזומה
הבדיקה התקופתית היזומה מורכבת מ-3 בדיקות הבאות לבחון אספקטים שונים המשתקפים במצב הקשיש כפי שהם באים לידי ביטוי בבדיקה. את הבדיקה התקופתית היזומה מבצע הרופא במחלקה הסיעודית. אחריות הרופא היא לבצע את הבדיקה באופן תדיר כפי שנקבע בנהלי משרד הבריאות ומעקב אחרי ביצוע תוכנית הטיפולים הנגזרת מהבדיקה התקופתית. ואחריות המנהל הרפואי לוודא שאכן מתבצעת בדיקה תקופתית יזומה.

ממה מורכבת הבדיקה התקופתית היזומה
כפי שהוזכר למעלה, הבדיקה התקופתית היזומה מורכבת ממספר בדיקות משנה הבאות לתת תמונת מצב עדכנית ומדוייקת ככל הניתן על מצבו של הקשיש. ישנן 3 בדיקות עיקריות המבוצעות באופן תקופתי
בדיקת המצב התפקודי – בערכת יכולות הקשיש לעמוד במטלות היומיום (אכילה, שכיבה וקימה, הליכה, רחצה, שליטה על הסוגרים וכו'). על פי רוב ייעשה שימוש במבחנים סטנדרטיים. בנוסף, יעריך הרופא את תפקוד החושים השונים ויבצע בדיקת שמיעה ובדיקת ראייה. הדבר חשוב במיוחד במניעת מחלות כגון קטרקט אשר אבחון מוקדם שלהם יכול להביא לטיפול שיימנע את המשך התדרדרות הראייה.
בדיקת המצב הקוגניטיבי – הרופא בבית אבות יבצע הערכה של הזיכרון, יכולת ההתמצאות במרחב ובזמן, יכולות שיפוט וכו'. לרוב ישנם מבחנים סטנדרטיים לאומדן המצב הקוגניטיבי שבהם משתמשים.
בדיקת המצב הנפשי – בדיקה האם הקשיש סובל מדיכאון או שמצב רוחו תקין.
בדיקות רפואיות – בדיקה גופנית, סקירת מערכות וביצוע אנמנזה רפואית.
בדיקות נוספות – הרופא רשאי לבצע בדיקות נוספות על פי שיקול דעתו ובהתאם לתוצאות האבחונים שכבר נעשו.

תדירות הבדיקה התקופתית היזומה
הבדיקה הראשונה מתבצעת כחלק מתהליך קליטת המטופל בבית האבות. הבדיקות התקופתיות הנין השוואתיות מטבען והמעקב הוא על שינויים שחלים בין בדיקה לבדיקה.
הבדיקה היזומה הראשונה תהיה לאחר חודש מהקליטה בבית האבות וכל חודש במשך הרבעון הראשון. לאחר מכן תתבצע הבדיקה התקופתית בכל רבעון. בנוסף, במידה ומטופל חוזר לבית אבות סיעודי לאחר שהייה מאשפוז חריף או מורכב תתבצע בדיקה מחודשת וזאת תוך 24 שעות מרגע ההגעה.

תיעוד הבדיקה התקופתית היזומה
כל בדיקה תקופתית תסכם את השינויים מהבדיקה התקופתית הקודמת בדגש על שינויים במצב הנפשי, התפקודי והקוגניטיבי. לאחר הבדיקה יתבצע עדכון של תוכנית הטיפולים, התרופות שיש לתת והמינון שלהן, בעיטות הדורשות המשך מעקב או טיפול ואבחנות שאינן דורשות טיפול. תוכנית הטיפול תעודכן לצוות הרב-מקצועי במקום: פיזיותרפיה אם נדרשת, תזונה מתאימה וכן הלאה.

דילוג לתוכן