בתי אבות דיור מוגן וסיעוד בישראל
יעוץ והכוונה חינם 24 שעות

ביטוח סיעודי – מילון מונחים

ביטוח סיעודי – מילון מונחים

להלן מספר מונחים אשר יסייעו לנו להבין טוב יותר את המושגים בהם משתמשות חברות הביטוח בחוזה ההתקשרות איתנו (הפוליסה)

פוליסה
זהו אותו הסכם בין החברה המבטחת לאדם הרוכש ממנה את הביטוח.

תקופת הביטוח
זהו פרק הזמן בו אדם מכוסה על ידי הפוליסה. בזמן זה יכול אותו אדם לקבל תגמולים במידה והוא הופך לסיעודי. אדם שמצבו התפקודי הופך לסיעודי לאחר תקופת הביטוח אינו זכאי לתקבולים כלשהם. כאשר הפוליסה היא אישית אזי כל עוד האדם ממשיך בתשלומים החודשיים שלו לחברת הביטוח הוא זכאי לביטוח סיעודי ואין לחברת הביטוח אפשרות להפסיק הסכם זה. כאשר החוזה הוא קבוצתי, לרוב הוא גם יוגבל בזמן של בין 3 ל-5 שנים שבהם אדם יהיה מכוסה אולם לאחר מכן מסתיימת תקופת הביטוח. במקרה כזה חשוב לברר האם ניתן להמשיך את הפוליסה גם אחרי תקופה זו, באופן פרטי ומה יהיו התנאים אז.

פרמיה
התשלום החודשי אותו משלם המבוטח לחברת הביטוח. תשלום זה עולה עם הגיל כך שבגיל 65 התשלום הוא של 250-350 ש"ח לחודש. לאחר גיל 65 אין עליה בתשלום החודשי. לרוב תשלום זה יהיה צמוד גם למדד ולהתעדכן גם ללא קשר למדד.

היקף כיסוי
ביטוח סיעודי מבטיח תשלום חודשי במידה והבן אדם זקוק לו. לעתים ישנם החזרים עבור קבלות ולעתים זהו תשלום חודשי קבוע. חשוב לבדוק האם משך זמן הכיסוי הוא ללא הגבלה או שישנה הגבלה על כמות השנים בהן חברת הביטוח משתתפת בהוצאות הטיפול הסיעודי. משך זמן אשפוז ממוצע בבית אבות סיעודי בישראל של אדם סיעודי עומד כיום על כ-3 שנים.

תנאים לקבלת תגמול
הקביעה אם אדם מוגדר כסיעודי או לא נעשה דרך חברת הביטוח. בדיקה זו נעשית על ידי בחינת האפשרות של אדם לעמוד במטלות יומיומיות פשוטות (ADL). בדיקה נוספת היא על ידי רופא פסיעוגריאטר לקבוע האם אדם הוא תשוש נפש.

תקופת המתנה
פרק הזמן שבו מחכה אדם משהפך לסיעודי ועד לקבלת ההחזרים מחברת הביטוח. תקופה זו היא לרוב כשלושה חודשים.

תקופת אכשרה
פרק הזמן בו משלם המבוטח את הפרמיה ואינו זכאי עדיין להחזרים במידה והוא הופך לסיעודי. פרק זמן זה הוא לרוב מספר חודשים.

חריגים
אלו הם התנאים שבהם לא יקבל אדם תגמול מחברת הביטוח למרות שהפך סיעודי. ישנם חריגים אישיים אשר בעת הצרהרת הבריאות הוחרגו במפורש מהביטוח, למשל סכרת. רצוי מאוד להתייעץ עם רופא האם כדאי לרכוש את פוליסת הביטוח למרות חריגים אלו. ישנם גם חריגים כלליים כגון: פיגוע טרור, תאונת דרכים, שימוש בסמים ועוד.

הצהרת בריאות
החוזה מול חברת הביטוח נעשה על סמך מידע רפואי ועל פיו קובעת חברת הביטוח האם לבטח ובאילו תנאים. אדם מבוטח מאפשר לוותר על החיסיון הרפואי שלו לטובת חברת הביטוח. בחלק מהמקרים חברת הביטוח לא תבדוק את התנאים הרפואיים בעת החתימה על החוזה אלא רק בעת הגשת התביעה ממנה.

ערך מסולק
בפוליסות אישיות מול חברות הביטוח לעתים ישנה אפשרות שאם נעשה תשלום במשך שנים שנפסק, עדיין יקבל אותו אדם תגמול חלקי מחברת הביטוח. במקרה כזה צריכה להופיע טבלת תגמולים חלקיים בפוליסת הביטוח.

דילוג לתוכן