תוכנית "שכר – מצווה"

תוכנית "שכר – מצווה", סיוע משפטי בהתנדבות למעוטי אמצעים ("פרו בונו"), פועלת מזה 7 שנים. בהקמת התוכנית יש כדי להוציא מן הכוח אל הפועל את הוראת סעיף 3 (2) לחוק לשכת עורכי הדין, לפיו "הלשכה רשאית, בין השאר, לתת סעד משפטי למעוטי אמצעים".

מטרת התוכנית הינה להרחיב את הנגישות למערכת המשפטית ולהגן על זכותו של מי שאין בידיו האמצעים לשכור שירות משפטי מקצועי. התוכנית הינה משלימה (לא חופפת) ללשכת הסיוע המשפטי הממלכתי של משרד המשפטים, המעניקה ייצוג משפטי על פי קריטריונים כלכליים שנקבעו בחוק.

תוכנית "שכר – מצווה" הינה תוכנית ארצית הפרושה בחמשת המחוזות של לשכת עורכי הדין: מחוז צפון, מחוז חיפה, מחוז מרכז, מחוז ירושלים ומחוז דרום. בכל מחוז ישנו מערך של עורכי דין מתנדבים, מרכזי זכויות הפועלים לשם מתן ייעוץ משפטי ראשוני ועורכי דין המתנדבים במתן ייצוג. בכל מחוז הפעילות מתואמת ומפוקחת על ידי רכז המחוז. בנוסף, התוכנית מפעילה קו 1-700 כלל ארצי לטיפול בפונים, המאויש על ידי סטודנטים למשפטים.

במערך הסיוע המשפטי של התוכנית מתנדבים מאות עורכי דין המסייעים ב:
1.ייעוץ משפטי ראשוני והכוונה כללית במרכזי זכויות – ייעוץ משפטי ללא תשלום ניתן במרכזי זכויות הפועלים מתוך מתנ"סים ולשכות רווחה במוקדים שונים ברחבי הארץ. הפונים מגיעים ישירות למרכזי הזכויות, או מופנים לפגישת ייעוץ שנקבעה לאחר שפנו טלפונית לקו 1-700.2.ייצוג משפטי פרו בונו – לפונים העומדים בקריטריונים הכלכליים והענייניים שנקבעו על ידי לשכת עורכי הדין (ויפורטו להלן) מוענק ייצוג משפטי ללא תשלום עד תום ההליך המשפטי.עורכי הדין המתנדבים רשאים לבחור את סוג ההתנדבות המועדף עליהם ואת מקום ההתנדבות, בהתאם לאזור מגוריהם. תדירות ההתנדבות במרכזי הזכויות נקבעת עם כל מתנדב באופן אישי, בהתאם לזמן העומד לרשותו.

תוכנית "שכר – מצווה" מעניקה סיוע משפטי ללא תשלום בתחומים אזרחיים בלבד. לא ניתן סיוע משפטי פרו בונו בתחום הפלילי (כולל תעבורה ודו"חות חנייה), לתובעים בתביעות נזיקין ובתיקים אותם ניתן לנהל כנגד שכר טרחה מותנה.

חשוב לציין שבמקרים רבים הפונים למרכזי הזכויות של תוכנית "שכר – מצווה", אינם מודעים לכך שהמדינה מחויבת על פי חוק להעניק סיוע וייצוג משפטי ללא תשלום. במקרים כגון אלה מסייעים המתנדבים במרכזי הזכויות לפונים במילוי הטפסים אותם יש להגיש ללשכות הסיוע המשפטי הממלכתי. בהמשך מתבצע על ידי התוכנית מעקב אחר הפונים על מנת לוודא כי פנו לסיוע המשפטי הממלכתי וקיבלו ייצוג משפטי בעניינם.

מדי שנה מפנה תוכנית "שכר – מצווה" מעל 1,500 פונים לסיוע המשפטי הממלכתי. בכך מסייעת תוכנית "שכר – מצווה" להגדלה משמעותית של כמות התיקים המשפטיים המועברים בתשלום מהמדינה לעורכי דין מהמגזר הפרטי.