העלייה בתוחלת החיים בישראל והזדקנות האוכלוסייה, הציבו במרכז הבמה את הדמנציה – תסמונת של ליקויים בתפקודים הקוגניטיביים, ירידה בזיכרון, הפרעות התנהגותיות וכשל בתפקוד היומיומי. השכיחה והמוכרת ביותר מבין מחלות הדמנציה היא מחלת האלצהיימר.
המחלה הינה חשוכת מרפא וסופנית ונכון להיום לוקים בה 100,000 בני אדם, כשהצפי לשנת 2020 עומד על 150,000 איש ואישה.
המחלה גוררת עימה את כל בני המשפחה ומשפיעה באופן ישיר על שגרת חייהם. עומס פיסי, נפשי וכלכלי רב מוטל על כל אחד ואחד מבני המשפחה, כאשר יכולת ההתמודדות במחלה נמוכה, עד כדי תחושת חוסר אונים וחוסר ישע.
למען החולים ובני משפחותיהם, הוקמה עמותת "עמדא", עמותה לחולי דמנציה, אלצהיימר ומחלות דומות בישראל. העמותה נוסדה בשנת 1988 על-ידי בני משפחה של נפגעי אלצהיימר ונרשמה כחוק.
מתנדבים ב-50 סניפים הפזורים ברחבי הארץ מפעילים אותה.
מקורות המימון של העמותה הם דמי חבר שנתיים, תרומות, ומענקים מקרנות ומרשויות.
ניהול העמותה מופקד בידי ועד מנהל, הנבחר ע"י האסיפה הכללית, ולצידו פועלת המועצה המדעית, המורכבת בעיקר מאנשי מקצוע מהשורה הראשונה בישראל בתחומי הרפואה, הסיעוד והמשפט.
העמותה חברה בארגון האלצהיימר הבינלאומי (ADI) ומקיימת קשרים הדוקים עם הארגון ועם ארגונים דומים ברחבי העולם.

חזון
עמדא היא עמותת מתנדבים ארצית הממקדת את פעילותה בתחום מחלת האלצהיימר ומחלות דמנציה, במטרה להעניק איכות חיים מיטבית לחולים ולבני משפחותיהם.

ערכים
הערכים העומדים בבסיס הפעולה של העמותה הם:
כבוד לחולה ולמשפחתו, מקצועיות, מחויבות, עזרה לזולת, התנדבות ותמיכה במצבים קשים לאורך המחלה, תוך שמירה על איכות חייו. העמותה רואה לעצמה תפקיד מרכזי בפיתוח מודעות ציבורית לחשיבות באבחון המחלה ובמתן מידע לחולה ולמשפחתו. העמותה תקדם פעילות לקביעת סטנדרטים ארציים של אנשי מקצועות העזרה והתמיכה ותעסוק בפיתוח קשרים בינלאומיים. העמותה תעשה מאמצים לתמוך בפיתוח ידע מקצועי, על ידי קידום מחקרים הבוחנים היבטים שונים של הנושא, תסייע בפיתוח מוצרים המסייעים לחולים ולבני משפחותיהם ותעסוק בהכשרת מטפלים ובהדרכתם.

פעילויות מרכזיות למען החולים ובני משפחותיהם:
הפעלת מרכז מידע ארצי – 8889*
הפעלת קבוצות תמיכה ועזרה עצמית ברחבי הארץ.
הפעלת פרוייקטים יחודיים לשיפור איכות חיי החולה ובני משפחתו.
הפעלת רשת תמיכה טלפונית בקו פתוח לתמיכה, ייעוץ והדרכה. הפעלת עזרים יחודיים עם החולים.
הפקת עלון "עמדא", ובו רשימות וכתבות, דיווחים, ותגובות של אנשי מקצוע ובני משפחה, בארץ ובעולם.
פרסום חומרי הסברה, חוברות, קלטות וסרטוני הדרכה לחברים, לאנשי מקצוע ולציבור.
הפקת ספרים בתחום המחלה, דרכי טיפול וסיפורים אישיים.
קיום כנסים וימי עיון להדרכה טיפולית תומכת ולהגברת המודעות.

תוכניות פיתוח
הרחבת פעילות קבוצות התמיכה ועזרה עצמית ליישובים נוספים בארץ.
פיתוח פעילות וחשיפה במגזרים נוספים (קבוצות תמיכה וקו פתוח).
הרחבת פרויקטים המכוונים לאיכות חיים, למען שיפור איכות חיי החולה ובני המשפחה בבית.
פיתוח עזרים ייחודיים לחולי אלצהיימר בשלבים שונים.

תרומות לעמותה יתקבלו בברכה
התרומות מוכרות כהוצאה לצרכי מס הכנסה לפי סעיף 46 לפקודה. עמותה מס' 58-013-071-4
מספר חשבון בנק לתרומות: בנק הפועלים, סניף 609, רח' אבן גבירול 71 כיכר רבין, מס' חשבון: 418238

הקו החם של
8889*

כתובת מייל
office@alz-emda.org.il

עמותת עמדא: ת.ד. 8261, רמת גן 52181. טלפון: 03-5341274, פקס: 03-5341276