חזון יד שרה

יד שרה חותרת לשיפור איכות חייו של האדם המתמודד עם קשיים תפקודיים.
בבסיס קיומה של יד שרה, כארגון מתנדבים, עומדת מחויבות לערבות הדדית אשר מכוחה חוברים אליה מתנדבים ותורמים מכל גווני הקשת החברתית.
הם מהווים, יחד עם העובדים, צוות מלוכד הפועל לכינון ולהענקה של מגוון שירותי בית וקהילה למי שנצרך להם, באופן זמני או קבוע.
מערך השירותים מתפתח ועונה על דרישותיה המשתנות של אוכלוסיה רב-גילית בעלת צרכים מיוחדים, מושתת על חידושים טכמולוגיים וחמימות אנושית, אמין וזמין לכל.
יד שרה מחוייבת למתן מיטב השירות, להתייחסות אישית, להטיית אוזן קשבת לכל פונה ולנתינה מכל הלב ההופכים אותה למוקד של אנושיות חמה ועידוד לפונה ולבני משפחתו.