בתי אבות דיור מוגן וסיעוד בישראל
יעוץ והכוונה חינם 24 שעות

קבלת "קוד" גריאטרי ממשרד הבריאות

קבלת "קוד" גריאטרי ממשרד הבריאות

לשם פתיחת תיק בקשה לאשפוז יש להעביר ללשכת הבריאות (באופן אישי, בדואר או בפקס) את המסמכים הבאים:

 • שאלון רפואי-סיעודי עדכני (מהחודש האחרון) על המועמד לאשפוז, מלא בכל פרטיו וחתום על ידי רופא ואחות, בצרוף בדיקות מעבדה עדכניות, תוצאות צילומים רפואיים שונים וכו'.
 • צילום תעודת זהות של המועמד לאשפוז, כולל ספח הכתובת.
 • מכתבי שחרור מאשפוזים בבי"ח בשנה האחרונה אם היו.
 • דו"ח סוציאלי לאשפוז חולה כרוני אשר ימולא ע"י עו"ס המכיר את החולה ומשפחתו.
 • מכתב רפואי ממומחה (גריאטר, פסיכיאטר, נוירולוג), אם המועמד לאשפוז אינו צלול.

   הבקשה תועבר לדיון בועדה רב מקצועית. הועדה תחליט אם המועמד הוא חולה סיעודי או תשוש נפש, ועל סוג המוסד המתאים לו. הודעה על החלטת הועדה תשלח למשפחת החולה ולגורמים המפנים בקהילה.
   בדיקת החומר הרפואי-סיעודי, קביעת הזכאות ומתן "קוד" (תקציב האשפוז) יעשו בלשכת הבריאות על ידי צוות לפי איזור מגוריו הקבוע של המועמד לאשפוז.

   בן זוג וכל בן משפחה של חולה שאושר לאשפוז יקבל:

   • שאלוני הצהרה על נכסים והכנסות של המועמד ובני המשפחה
   • שאלון הצהרה של חולה ואו בןבת זוג חולה לצורך קביעת גובה מימון האשפוז הסעודי-הכרוני
   • שאלון הצהרה של חולה ואו בןבת החולה לצורך קביעת גובה השתתפות במימון האשפוז הסעודי-הכרוני

     קישורים לכל הטפסים ניתן למצוא תחת "טפסים לאדם במחלקה סיעודית/תשושי נפש"

דילוג לתוכן