בתי אבות דיור מוגן וסיעוד בישראל
יעוץ והכוונה חינם 24 שעות

קבלת קוד אשפוז של משרד הבריאות

קבלת קוד אשפוז של משרד הבריאות

מהו קוד אשפוז?

קוד אשפוז הוא הזכות הניתנת לחולים שנמצאו זכאים ע"י משרד הבריאות, לאשפז חולה סיעודי תוך קבלת סיוע במימון האשפוז מתקציב הבריאות של המדינה ועל בסיס מקום פנוי במכסת הקודים שנקבעו בתקציב המדינה לאותה שנה.

מהם הקריטריונים לקבלתו?

 • א. "הגדרה"

  ראשית בודק משרד הבריאות את נחיצות האשפוז מבחינה רפואית סיעודית וסוציאלית. הליך זה הנקרא גם "הגדרה" נועד לקבוע האם הקשיש זקוק מבחינה תפקודית וכללית לאשפוז סיעודי אשר ממומן מכספי משרד הבריאות . נכון לזכור כי קשיש אשר עדיין לא במצב סיעודי חד משמעי (לדוגמא אם ביכולתו להלך) בדרך כלל לא יעבור את הועדה הרפואית הקובעת את הגדרת הזכאות.
  לצורך קביעת הגדרה יש צורך בהגשת "טופס תפקודי" אשר פרטיו מולאו ע"י אחות מוסמכת ורופא , "טופס סוציאלי" אשר פרטיו מולאו ע"י עובדת סוציאלית מוסמכת ומכתב סיכום מחלה או טופס שחרור מאשפוז רפואי.
  זכאים לקבלת קוד אשפוז גם מי שיוגדרו כ"תשושי נפש" באמצעות חוות דעת של פסיכיאטר שהתמחה בגריאטריה (לעיתים משתמשים במינוח "פסיכוגריאטר") בלבד, אותה יש לצרף לטפסים הנ"ל.
  לא זכאים לאשפוז במימון משרד הבריאות מי שהוגדרו כסיעודי מורכב, תשוש וכו' (ראה מאמר "הגדרות יסוד ופתרונות")

 • ב. קביעת גובה ההשתתפות העצמית

  משרד הבריאות אשר נותן קוד אשפוז לזכאים, גובה השתתפות עצמית מהמאושפז ומשפחתו על פי קריטריונים קבועים. גובה ההשתתפות העצמית אינו קבוע ומשתנה ממשפחה למשפחה על פי היכולות הכלכליות השונות של כל משפחה .

 • ג. השתתפות עצמית של הקשיש

  בקביעת גובה ההשתתפות העצמית של הקשיש בודק משרד הבריאות הכנסות שוטפות של הקשיש לרבות משכורת,קצבת בטוח לאומי, פנסיה, רנטה וכד', הכנסות מנכסים מניבים, ריביות וכד' וכל הכנסה שוטפת אחרת.

  בנוסף להכנסות שוטפות נבדקים גם יתרת החסכונות של הקשיש וכן נכסים בבעלותו לרבות דירת מגורים הרשומה על שמו. לגבי דירת מגורים יש לזכור כי רק במקרה בו לאחר צאת הקשיש מביתו למוסד הסיעודי תיוותר הדירה ריקה (כלומר אם לא נשאר/ת להתגורר בה בן/בת הזוג) – יבקש משרד הבריאות לצרף את דמי השכרת הדירה להשתתפות העצמית בקוד.
  כמו כן נגבים תגמולי בטוח סיעודי ע"י משרד הבריאות כחלק מהשתתפות העצמית של הקשיש.

  ישנם קריטריונים לגבי אופן קביעת גובה ההשתתפות העצמית של קשיש כאשר ההכנסות ו/או הנכסים הינם של בני זוג במשותף .

 • ד. השתתפות עצמית של המשפחה

  משרד הבריאות גובה השתתפות עצמית משארי בשר קרובים של הקשיש כלומר בנים או בנות בלבד (למעט חתנים וכלות) .
  אצל בני המשפחה להבדיל מהקשיש נבדקות הכנסות שוטפות בלבד ומתבצע חישוב משוקלל של מספר גורמים ובהם נקודות זיכוי הניתנות לבני משפחה אשר הינם בעלי משכנתא, ילדיהם לומדים במוסדות להשכלה גבוהה, מגורים בדירה שכורה, אחזקת ילד נכה וכד'. יש חובה על כל ילדי הקשיש להשתתף בהליך זה וחוסר שיתוף פעולה של מי מהילדים עלול למנוע את המשך התהליך. גובה ההשתתפות העצמית של בני המשפחה נקבע בדרך כלל עפ"י חישוב של כעשרה אחוזים משכר הברוטו לילדים המשתכרים מעל שכר המינימום.

 • ה. קבלת קוד האשפוז הלכה למעשה

  התהליך כולו הן לגבי הקשיש והן לגבי בני המשפחה מתבצע באמצעות הגשת מסמכים שונים לרבות תצהירים המאומתים ע"י עו"ד בלשכות הבריאות המחוזיות, ביחידה לטיפול בחולים כרוניים.
  משרד הבריאות גובה באופן חד פעמי "דמי כניסה" למוסד הסיעודי, בגובה פעמיים השתתפות עצמית של הקשיש (לא כולל קצבת זקנה של הביטוח הלאומי) ובני המשפחה, הנגבים במעמד קבלת הקוד.

 • ו. פרק הזמן הנדרש לקבלת קוד האשפוז

  משך הזמן הנדרש על מנת לקבל את קוד האשפוז משתנה על פי לשכות הבריאות השונות , אך נע בדרך כלל בין חודש לשלושה חדשים בממוצע, בכפוף למידת שיתוף הפעולה של המשפחה ולנהלי העבודה בלשכת הבריאות בה הוגשה הבקשה. את הבקשה יש להגיש רק ללשכת הבריאות האזורית המתאימה על פי כתובת המגורים המופיעה בתעודת הזהות של הקשיש.
  לעיתים ובמקרים חריגים בלבד ניתן לקבל אשפוז מיידי ע"י קוד חרום במוסד סיעודי במקרים דחופים של "הכרח אשפוז" או בהליך של "פניה דחופה", אך ניתן לקבל גם אשפוז מיידי כשירות מסובסד הניתן ע"י המוסד הסיעודי עצמו עד לקבלת הקוד ממשרד הבריאות.

האמור לעיל מהווה מסירת מידע כללי בלבד העשוי להתעדכן מעת לעת ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ מקצועי פרטני .

דילוג לתוכן