בתי אבות דיור מוגן וסיעוד בישראל
יעוץ והכוונה חינם 24 שעות

חשיבות הביטוח הסיעודי המשלים

חשיבות הביטוח הסיעודי המשלים

ברוב התביעות הסיעודיות בהן מטפל משרדי אנו מדברים עם ילדיו או קרובי משפחתו של החולה הסיעודי.
בשעת קרות אירוע סיעודי יש צורך כספי מיידי למימון מטפל סיעודי או במקרים חמורים יותר אשפוז במוסד סיעודי, טיפול ביתי עלותו כ-6000 ₪ לחודש ואשפוז מוסדי כ-13-14000 ₪ מישהו צריך לממן סכומים אלו.
ישנה אשליה כי הנושא הסיעודי נמצא באחריות המדינה או קופות החולים או ביטוח לאומי ומשרד הרווחה.
החדשות הרעות הן שכל אחד מהגורמים הנ"ל מטפל בתחום מסויים בטיפול במקרה סיעוד אך אין רשות אחת שתחת כנפיה ניתן לקבל מלוא המידע השירות והטיפול בקרות מקרה סיעוד.
משרד הבריאות מנפיק קודים שהם התחייבות לתשלום למוסד סיעודי אך קודים אלו מותנים בשאלון פיננסי כפי שניתן לראות במאמר המופיע
באתר שלי וכותרתו תשלומי משרד הבריאות.
ביטוח לאומי מספק שעות טיפול שבועיות (מקסימום 22 ש"ש) וזאת בהתאם לסוג המגבלה הסיעודית וכן לכנסת המבוטח ובן/בת זוג
קופות החולים מאפשרות לחברי השב"ן שלהן להצטרף לביטוח סיעודי קולקטיבי המשלם עד 10000 ₪ לטיפול מוסדי לחמש שנים
ועד 5000 ₪ לטיפול ביתי לחמש שנים.
רק קופ"ח 'לאומית' במסגרת הביטוח הקולקטיבי הסיעודי לחבריה המנוהל בחברת 'כלל' מציעה תשלום לכל החיים,
אך התשלומים מחמש שנים לכל החיים יכולים להגיע ל-2500 ₪ ובוודאי שאינם מספקים.
גם תקופת הביטוח – 60 חודשי תשלום לעיתים אינה מספקת.
יותר ויותר תביעות סיעוד נמשכים מעבר לחמש שנים, תוחלת החיים לאשה דמנטית המוגדרת סיעודית הינה שמונה שנים
בחברות הביטוח מוצעות פוליסות ביטוח סיעודי עם תקופות המתנה מגוונות. (תקופת המתנה הינה התקופה מקרות אירוע הביטוח
עד לתחילת תשלום הפיצוי)
לחברי קופות החולים שהצטרפו לביטוח הסיעודי המוצע לחברי השב"ן מוצע להשלים את גידור הסיכון הסיעודי ע"י
רכישת פוליסה סיעודית עם תקופת המתנה של חמש שנים, פוליסה זו מבטיחה רצף תשלומים למקרה סיעוד מתמשך גם עם
הופסק התשלום דרך הפוליסה הסיעודית לחברי השב"ן, הפיצוי המוצע לאחר תקופת ההמתנה הינו לכל החיים
כלומר יימשך התשלום הסיעודי כל עוד יעמוד המבוטח בקריטריונים הסיעודיים (אי תפקוד בשלוש משש תפקודי יום יום)

פרמיות חודשיות לדוגמא לביטוח משלים ע"ס 1000 ש"ח עם תקופת המתנה של חמש שנים:

גיל 30
גבר – 9
אשה – 14

גיל 40

גבר – 12
אשה –18

גיל50

גבר – 16
אשה- 26

רק בריאות

טד בר www.ted.co.il
ted@ted.co.il

דילוג לתוכן