בתי אבות דיור מוגן וסיעוד בישראל
יעוץ והכוונה חינם 24 שעות

זכויות הדייר בבית אבות סיעודי – חלק א'

זכויות הדייר בבית אבות סיעודי – חלק א'

תהליך המעבר מאורח החיים הקודם בבית למחלקה סיעודית אינו פשוט וכרוך לפעמים בקשיים רבים. הקושי יכול להגיע הן מהדייר המתאשפז במחלקה הסיעודית והן מבני המשפחה שלו.
על מנת לסייע בתהליך המורכב הזה ריכזנו כאן את השירותים והזכויות המגיעות לדייר במסגרת הטיפול בבית האבות.

שירותים הניתנים על ידי בית האבות הסיעודי

קבלה מסודרת למחלקה
תהליך הקבלה צריך להיות מלווה בשיחה עם המתאשפז ובני משפחתו על מנת לאמוד את הצרכים הנפשיים והפיזיים הספציפיים למטופל ועל בסיס מידע זה להכין תוכנית טיפולים מתאימה. הצוות המקבל יכלול את כל בעלי התפקידים הנוגעים למטופל ובכלל זה מנהל בית האבות, רופא, אחות, פיזיותרפיסט, מרפא בעיסוק, עובד סוציאלי ותזונאי. זוהי הזדמנות לערוך היכרות עם האנשים המטפלים שילוו את המשפחה והמטופל בתהליך הטיפולי.

הזכות לסרב לטיפול
לגבי כל טיפול הנעשה במסגרת בית אבות סיעודי ישנה אפשרות לקבל סקירה אודות הטיפול. מוקנית לדייר ולבני המשפחה הזכות המלאה להתייעץ עם כל אדם בין אם הוא נמנה על הצוות המקצועי של בית האבות ובין אם הוא גורם חיצוני. על סמך מידע זה ניתן להחליט האם לקבל את הטיפול או שלא, כאשר תמיד קיימת הזכות לסרב לטיפול.

תנאי מחיה
החדר הסיעודי משותף לכמה מאושפזים וזה כולל גם את מתקני השירותים והמקלחת. יש לוודא כי שם הדייר מופיע על הדלת. לפני יציאה משטח המוסד יש לעדכן את הצוות המקצועי בכך. על הצוות המקצועי האחריות על שלומו של המטופל ולפי כך אם על פי חוות דעתם המקצועית יציאה משטח המוסד עלולה לסכן את המטופל הם יכולים למנוע את היציאה ומחוייבים לספק הסברים לגבי הסיכונים שהם רואים ביציאה משטח בית אבות.

העברה מבית אבות
על מנת להעביר אדם השוהה במחלקה סיעודית למקום אחר יש צורך באישורים הבאים:
– הסכמת הדייר או האופוטרופוס שלו.
– אישור המוסד אשר אליו מעבירים את הדייר.
– במידה והאשפוז בוצע על ידי לשכת הבריאות יש צורך בהסכמה של צוות המחלקה לחולים כרוניים בלשכת הבריאות.

ניהול ענייני הכספים
במידה והדייר אינו רוצה או יכול לנהל את העניינים הפיננסיים שלו מול המוסד יש צורך להתייעץ עם העובד הסוציאלי במקום ובכל מקרה ישנן 2 אופציות:
1 – יש צורך במינוי אפוטרופוס אשר ינהל את ענייני הכספים
2 – ניתן לייפות את כוחו של אדם שהוא זה שינהל את ענייני הכספים

דילוג לתוכן