בתי אבות דיור מוגן וסיעוד בישראל
יעוץ והכוונה חינם 24 שעות

דוקטורט – פרק ג4 – הקשר בין מאפיינים אישיים ובין מרכיבי ההשתתפות חלק א'

דוקטורט – פרק ג4 – הקשר בין מאפיינים אישיים ובין מרכיבי ההשתתפות חלק א'

בחלק זה של פרק הממצאים יובאו ממצאי המחקר המתייחסים לשאלות ולהשערות המחקר. הממצאים יוצגו לפי הסדר הזה: בתחילה יוצגו הממצאים הנוגעים לשש ההשערות הראשונות של המחקר. השערות אלו עוסקות בקשרים שבין המאפיינים האישיים של הדיירים, עמדותיהם כלפי ההשתתפות, קשריהם עם הדיירים, תחושת יעילות עצמית והמשמעות שמוצאים הדיירים בחיים ובחיים החברתיים במוסד ובין עוצמת השתתפותם במוסד. לאחר מכן יוצגו הממצאים הנוגעים להשערה השביעית ומתייחסים לקשר שבין סוג המוסד ובין עוצמת ההשתתפות, ולבסוף יוצגו הממצאים הנוגעים לשלוש ההשערות האחרונות: הקשר שבין המאפיינים האישיים של הדיירים ובין עמדותיהם כלפי ההשתתפות, הקשר שלהם עם הדיירים, תחושת היעילות העצמית והמשמעות שמוצאים הדיירים בחיים ובחיים החברתיים במוסד.

א. הקשר בין מאפיינים אישיים ובין מרכיבי ההשתתפות
המחקר בדק את הקשר שבין מרכיבי ההשתתפות ובין המאפיינים האישיים האלה:
• גיל
• השכלה
• מצב כלכלי
• מסוגלות בריאותית
• מגדר
• פעילות ציבורית בעבר

הקשר בין גיל, השכלה, מצב כלכלי ומסוגלות בריאותית להשתתפות בקבלת החלטות
לוח 22 מציג את הקשר שבין גיל, השכלה, מצב כלכלי ומסוגלות בריאותית ובין עוצמת ההשתתפות על קבלת החלטות, המתבטאת במדד כללי ובמדדים תרבות, חברה ונושאים מוסדיים.
נתוני הלוח מצביעים על קשר שלילי בין גיל ובין כל מדדי עוצמת ההשתתפות בקבלת החלטות. ככל שהגיל עולה, כן פוחתת עוצמת ההשתתפות בתחומים אלו. קיים קשר חיובי בין השכלה ומסוגלות בריאותית ובין מדדי עוצמת ההשתתפות. ככל שהשכלת הדיירים גבוהה יותר ומסוגלותם הבריאותית טובה יותר, כן גוברת השתתפותם בתחומים אלו.
הקשר בין גיל, השכלה, מצב כלכלי ומסוגלות בריאותית ובין תדירות ההשתתפות בצורות ההשתתפות
לוח 23 מציג את הקשר שבין גיל, השכלה, מצב כלכלי ומסוגלות בריאותית ובין תדירות ההשתתפות בצורות ההשתתפות שנבדקו במחקר: פעילויות חברה ותרבות, פעילות ציבורית, פנייה ישירה להנהלה ולצוות, פנייה עקיפה להנהלה ולצוות, עזרה מעשית לדיירים ותמיכה נפשית בהם.
נתוני הלוח מצביעים על קשר שלילי בין גיל ובין תדירות ההשתתפות בפעילויות חברה ותרבות, מתן עזרה מעשית לדיירים ותמיכה נפשית בהם. ככל שעולה הגיל, כן פוחתת תדירות ההשתתפות בצורות השתתפות אלו. לעומת זאת, קיים קשר חיובי בין השכלה ומסוגלות בריאותית ובין תדירות ההשתתפות בפעילויות חברה ותרבות, פעילות ציבורית, מתן עזרה מעשית לדיירים ותמיכה נפשית בהם. ככל שהשכלת הדיירים גבוהה יותר ומסוגלותם הבריאותית טובה יותר, כן עולה תדירות השתתפותם בתחומים אלו.

דילוג לתוכן