בתי אבות דיור מוגן וסיעוד בישראל
יעוץ והכוונה חינם 24 שעות

דוקטורט – פרק ג2 – השתתפות חברתית-קהילתית עזרה מעשית לדיירים

דוקטורט – פרק ג2 – השתתפות חברתית-קהילתית עזרה מעשית לדיירים

ההשתתפות החברתית-קהילתית נבדקה באמצעות שתי צורות השתתפות: עזרה מעשית לדיירים ותמיכה נפשית בדיירים. להלן יובאו הממצאים הנוגעים לשתי צורות השתתפות אלו.

עזרה מעשית לדיירים
עזרה מעשית לדיירים נבדקה באמצעות תשעה פריטים, כגון עריכת קניות, מתן שירותים שונים וביקור חולים. הציון בכל אחד מהמדדים נע על סולם של ארבע דרגות: 1. בכלל לא, 2. לעתים רחוקות, 3. לעתים קרובות, 4. באופן קבוע.
לוח 8 מציג את ממוצע תדירות ההשתתפות במרכיבים השונים של צורת השתתפות זו.

נתוני הלוח מראים שהשתתפות הדיירים באמצעות עזרה מעשית (אינסטרומנטלית) קיימת בתדירות נמוכה מאוד.
הלוח מצביע על כך שתדירות העזרה המעשית היא בין כלל לא עוזר עד עוזר לעתים רחוקות. בחינת הפריטים המרכיבים צורת השתתפות זו מלמדת שבשני נושאים הקשורים בבריאות הדיירים תדירות העזרה גבוהה יותר. ביקור דיירים חולים הוא צורת העזרה האינסטרומנטלית המקובלת ביותר בחברת הדיירים. תדירות ביקור חולים היא בין מבקר לעתים רחוקות ובין מבקר לעתים קרובות. צורת עזרה נוספת שמגישים הדיירים, אם כי לעתים רחוקות, היא פנייה לצוות, במיוחד כשדייר חולה. סוגי סיוע נוספים לדיירים, כמו קניות, שליחויות במוסד ועזרה בניידות, נערכים רק לעתים רחוקות או כלל לא נערכים.

דילוג לתוכן