בתי אבות דיור מוגן וסיעוד בישראל
יעוץ והכוונה חינם 24 שעות

דוקטורט – פרק ג2 – השתתפות חברתית-קהילתית מתן תמיכה נפשית לדיירים

דוקטורט – פרק ג2 – השתתפות חברתית-קהילתית מתן תמיכה נפשית לדיירים

התמיכה הנפשית עשויה להתבטא בהקשבה לבעיות אישיות, בעידוד דיירים בקשייהם בתוך המוסד ובמתן עצות. תמיכה זו בדיירים נבדקה בשלוש רמות: ידידים וחברים, דיירים מחדרים סמוכים ודיירים שאינם ידידים או שכנים. הציון בכל אחד מהמדדים נע על סולם של ארבע דרגות:
1. בכלל לא
2. לעתים רחוקות
3. לעתים קרובות
4. באופן קבוע.
הממצאים על אודות ההשתתפות במרכיבי התמיכה בדיירים מוצגים בלוח 9

נתוני הלוח מצביעים על תדירות השתתפות בינונית באמצעות תמיכה נפשית. התמיכה הנפשית נעה בין תומך לעתים רחוקות ובין תומך לעתים קרובות. הלוח מצביע על הבחנה בין תמיכה נפשית בידידים, שהיא מעט יותר מבינונית, ובין תמיכה נפשית בדיירים שאינם ידידים ואינם שכנים, שהיא חלשה ונעשית לעתים רחוקות.
השוואה בין שתי צורות ההשתתפות החברתית-קהילתית: תדירות ההשתתפות באמצעות תמיכה נפשית גבוהה מתדירות ההשתתפות באמצעות עזרה מעשית.

דילוג לתוכן