בתי אבות דיור מוגן וסיעוד בישראל
יעוץ והכוונה חינם 24 שעות

דוקטורט – פרק ג2 – השתתפות באמצעות פנייה עקיפה להנהלה ולצוות

דוקטורט – פרק ג2 – השתתפות באמצעות פנייה עקיפה להנהלה ולצוות

פנייה עקיפה להנהלה ולצוות משמעה פנייה באמצעות קרוב משפחה, ועד הדיירים, אחד הדיירים או פנייה יחד עם דיירים נוספים. תדירות ההשתתפות באמצעות פנייה עקיפה להנהלה ולצוות נעה על סולם בן ארבע דרגות:
1. כלל לא פונה
2. פונה לעתים רחוקות
3. פונה, אך לא באופן קבוע
4. פונה באופן קבוע, תמיד כשאני צריך.
לוח 7 מציג את ממוצע ההשתתפות במרכיבים של צורת השתתפות זו
נתוני הלוח מצביעים על תדירות נמוכה מאוד של השתתפות באמצעות פנייה עקיפה להנהלה ולצוות. תדירות השימוש באמצעי זה קרובה יותר לכלל לא פונה מלפונה לעתים רחוקות

דילוג לתוכן