בתי אבות דיור מוגן וסיעוד בישראל
יעוץ והכוונה חינם 24 שעות

דוקטורט – פרק ג2 – הקשרים בין מרכיבי השתתפות הדיירים

דוקטורט – פרק ג2 – הקשרים בין מרכיבי השתתפות הדיירים

הממצאים בנושא זה מציגים את הקשר שבין ההשתתפות בתחומים השונים בקבלת החלטות, את הקשרים שבין תדירות ההשתתפות של הדיירים בצורות ההשתתפות שנבדקו וכן את הקשר הקיים בין השתתפות בקבלת החלטות ובין השתתפות בצורות ההשתתפות שנבדקו.
ההשתתפות בקבלת החלטות
במחקר נבדק הקשר שבין עוצמת ההשתתפות הכללית של הדיירים בקבלת החלטות לעוצמת השתתפותם בשלושה תחומי השתתפות: תרבות, חברה ונושאים מוסדיים. נבדק המתאם בין המדד הכללי של השתתפות בקבלת החלטות ובין מדדי המשנה: תרבות, חברה ונושאים מוסדיים.
המתאמים בין עוצמת ההשתתפות בקבלת החלטות בתחומים השונים מוצגים בלוח 10.
נתוני הלוח מצביעים על קיום מתאם גבוה בין עוצמת ההשתתפות בתחומים השונים. המתאם הגבוה ביותר הוא בין המדד הכללי של ההשתתפות בקבלת החלטות ובין השתתפות בקבלת החלטות בתחומי התרבות והחברה. המתאם הנמוך ביותר (אף שגם הוא גבוה) הוא בין השתתפות בתחום התרבות ובין השתתפות בתחום החברה ובנושאים מוסדיים.

דילוג לתוכן