בתי אבות דיור מוגן וסיעוד בישראל
יעוץ והכוונה חינם 24 שעות

דוקטורט – פרק ג2 – הקשרים בין מרכיבי השתתפות הדיירים – צורות ההשתתפות

דוקטורט – פרק ג2 – הקשרים בין מרכיבי השתתפות הדיירים – צורות ההשתתפות

המחקר בדק את הקשר בין תדירות ההשתתפות בצורות ההשתתפות האלה: פעילויות חברה ותרבות המתקיימות במוסד, פעילות ציבורית, פנייה ישירה להנהלה ולצוות, פנייה עקיפה להנהלה ולצוות, עזרה מעשית לדיירים ומתן תמיכה נפשית.

נתוני הלוח מצביעים על קשר מובהק בעוצמה חזקה עד בינונית בין מרבית צורות ההשתתפות. תדירות ההשתתפות בפעילויות חברה ותרבות נמצאה קשורה לפעילות ציבורית, לעזרה מעשית לדיירים ובמידה פחותה גם לתמיכה נפשית בדיירים. תדירות ההשתתפות בפעילות ציבורית קשורה להשתתפות באמצעות עזרה מעשית לדיירים ותמיכה נפשית בדיירים. תדירות העזרה המעשית לדיירים קשורה להשתתפות בכל צורות ההשתתפות. לעומת זאת, לא נמצא מתאם בין תדירות פנייה ישירה או פנייה עקיפה להנהלה ולצוות ובין השתתפות בפעילויות חברה ותרבות.

הקשר בין תחומי השתתפות לצורות השתתפות
המחקר בדק את המידה שתדירות ההשתתפות בצורות ההשתתפות הארגוניות והחברתיות-קהילתיות קשורה להשתתפות בקבלת החלטות. לוח 12 מציג את המתאמים בין עוצמת ההשתתפות בקבלת החלטות ובין תדירות ההשתתפות בצורות ההשתתפות שנבדקו.
נתוני הלוח מצביעים על קשרים מובהקים בין תדירות ההשתתפות בצורות ההשתתפות ובין עוצמת ההשתתפות בקבלת החלטות. הקשרים החזקים ביותר נמצאו בין השתתפות בקבלת החלטות בתחום התרבות והמדד הכללי של קבלת החלטות ובין תדירות ההשתתפות בפעילות ציבורית ותדירות מתן עזרה מעשית לדיירים. לעומת זאת, תמיכה נפשית בדיירים נמצאה קשורה בקשר חלש מאוד לקבלת החלטות.

דילוג לתוכן