בתי אבות דיור מוגן וסיעוד בישראל
יעוץ והכוונה חינם 24 שעות

דוקטורט – פרק א3-1 סקירת ספרות

דוקטורט – פרק א3-1 סקירת ספרות

ג. מיצוי המשאבים של הדיירים
לרשות הדיירים עומדים משאבים של ידע, מיומנויות וניסיון שהם רכשו במהלך השנים באמצעות לימודים פורמאליים, עבודה ועוד. נוסף על כך, יש להם ידע על צורכיהם של הקשישים המתגוררים במוסד. העמדת משאבים אלו לרשות המוסד עשויה לתרום לחברת הדיירים בתחומים רבים ומגוונים, כגון ארגון פעילויות חברה ותרבות, ארגון הספרייה והנחיית חוגים. השימוש בידע ובמיומנויות של הדיירים עשוי להשלים את המשאבים העומדים לרשות המוסד ולרשות עובדיו המקצועיים, ולאפשר פעילות ענפה בתוך המוסד (קטן 1983, 1974).

ד. השפעת ההשתתפות על איכות הטיפול במוסד
ההשתתפות עשויה לתרום לשיפור המדיניות של המוסד ולשיפור עבודתו של צוות המוסד ובכך לתרום להומניזציה של המוסדות, וזאת בשל מספר סיבות:
1. ההשתתפות מאפשרת להנהלה ולצוות המוסד לקבל משוב על תחושות הדיירים ומידת שביעות הרצון שלהם (קטן 1993), ובדרך זו גם לדעת מה רצוי לשפר במוסד.
2. ההשתתפות מציבה בלמים בפני התפתחות המוסד לקשישים בכיוון של "טוטאליות" , Coe 1965,) (Goffman 1961, Townsend 1962 שנובעת מצמצום הקשר של הדיירים עם העולם החיצוני (,(Hazan 1980 מקיומם של כללים אחידים מחייבים ומכוחו של צוות צעיר ודינאמי Kahana 1974) Kahn 1975)
השתתפות הדיירים בקבלת החלטות בארגון מגבירה את כוחם של הדיירים ומצמצמת את כוחם של העובדים. היא עשויה לגרום לדיירים להתעניין יותר בנעשה במוסד ולהפעיל רצון עצמי ( (Langer & Rodin 1996תוך הדגשת הייחודיות שלהם ובכך להגביל את ההומוגניות במוסד ולהציב בלמים בפני התפתחות המוסד בכיוון של טוטאליות.
3. העלאת איכות הטיפול הסיעודי. השתתפות הדיירים עשויה לגרום לכך שהסגל הסיעודי, שעיקר זמנו מוקדש לטיפול הסיעודי (ברגמן, אקרלינג, גולנדר ושרון 1983), ימקד את תשומת לבו גם בצרכים הפסיכולוגיים ובצרכים החברתיים שהדיירים עשויים להעלות במפגשים עם הצוות הסיעודי ועם הנהלת המוסד. נוסף על כך, השתתפות הדיירים יכולה לשנות את העמדות הסטריאוטיפיות של הצוות כלפי הקשישים.

דילוג לתוכן