בתי אבות דיור מוגן וסיעוד בישראל
יעוץ והכוונה חינם 24 שעות

דוקטורט-סקירת ספרות-השתתפות קשישים במוסדות בארץ ובעולם

דוקטורט-סקירת ספרות-השתתפות קשישים במוסדות בארץ ובעולם

השתתפות קשישים במוסדות בארץ ובעולם
ההכרה בתרומה של השתתפות הקשישים לאיכות חייהם במוסדות ותפיסתה כתורמת להומניזציה של המוסד באות לידי ביטוי בתקנות ובחוקים המחייבים הקמת ועדי דיירים במספר ארצות. במדינות רבות בארצות-הברית חוקקו חוקים המחייבים את המוסדות לשתף את הקשישים באמצעות הקמת ועדי דיירים
( Devitt & Checkway 1982, Monk, Kaye & Litwin 1984, Nusberg 1981). גם בכמה מארצות אירופה, כמו גרמניה והולנד, הקמת ועדי דיירים היא דרישה חוקית ( ,Brooke-Ross 1987 Nusberg 1981, 1984). בישראל קובעות תקנות הפיקוח על המעונות של משרד הרווחה, שעל מנהל המוסד לדאוג לכך שהדיירים יבחרו מתוכם ועד. כן צריך המנהל להתחשב בביקורת, בתלונות ובהצעות שיעביר אליו הוועד (תקנות הפקוח על המעונות, אחזקת זקנים עצמאיים ותשושים במעון 2001).
כיצד התמיכה העקרונית בהשתתפות הדיירים באה לידי ביטוי במוסדות השונים?
המחקרים שנערכו בישראל ובארצות-הברית מצביעים על כך שהדיירים משתתפים בעיקר בתחום הפרט באמצעות בחירה אישית בנושאים הנוגעים להם כפרטים, באמצעות שליטה בחדרם וברכושם הפרטי. לעומת זאת, עוצמת ההשתתפות של הדיירים בתחומים הנוגעים לכלל הדיירים נמוכה מאוד
(Brooke-Ross 1987, Curley 1983) והיא מתבטאת בדרך כלל בהשתתפות נמוכה בתחומים הקשורים לתרבות, חברה ודת (צ'יבולסקי ,1984 קטן 1993,(Moos 1981 . כן נמצא שמספר הדיירים המשתתפים במוסדות קטן מאוד, לעתים מדובר בדיירים אחדים בלבד (קטן 1991, קטן וברגמן 1983, Abbot, Fisk & Forward 2000).
בעניין צורות ההשתתפות של הדיירים – עיקר הדיווח הקיים בספרות בנושא זה מתייחס לצורת השתתפות אחת בלבד: מידת קיומו של ועד דיירים. ממצאי מרבית המחקרים שבדקו נושא זה מצביעים על כך שאכן במוסדות רבים קיים ועד דיירים ( Moos 1981 ,Devitt & Checkway 1982 Nusberg 1981, ), אולם, כפי שצוין לעיל, עוצמת ההשתתפות של הדיירים באמצעות ועדים נמוכה מאוד. לעומת זאת, מחקרים מעטים מצביעים על כך שבמספר מוסדות בארצות-הברית נמצאו פעילות אינטנסיבית והשתתפות ערה של הדיירים (Newmark 1963 ,.(Atlas & Morris 1971 ממצאים מנוגדים אלו מעלים שאלות לגבי הגורמים הקשורים בדיירי בית האבות ובאופן תפיסתם את הסביבה המוסדית כתומכת בהשתתפות או, לחלופין, מגבילה אותה.
המחקרים שנערכו עד היום מתבססים על מידע שסופק על ידי צוות המוסד. לדעת הצוות, הסיבה להשתתפות הנמוכה קשורה בחוסר מוטיבציה ועניין של הדיירים בנושא זה (קטן 1991, 1983). עד היום לא נבדקו רצון הדיירים להשתתף, עמדותיהם ותפיסתם את ההשתתפות ולא נבחן הקשר שבין המאפיינים של הדיירים ובין השתתפותם.
קטן וברגמן ערכו את המחקרים האחרונים בנושא זה בישראל לפני 1990 (קטן וברגמן 1983, קטן 1991, 1993). מאז לא נערך בארץ מחקר המספק מידע על אודות השתתפות הדיירים ועל שינויים אפשריים בעוצמת השתתפותם במוסדות.

דילוג לתוכן