בתי אבות דיור מוגן וסיעוד בישראל
יעוץ והכוונה חינם 24 שעות

דוקטורט-סקירת ספרות-המרכיבים של השתתפות הדיירים 3

דוקטורט-סקירת ספרות-המרכיבים של השתתפות הדיירים 3

צירופים שונים של תשעת מרכיבים אלו מאפשרים לאתר סוגים שונים של השתתפות במוסדות לקשישים.
Wozner (1990)משלב את המרכיבים "צורת ההשתתפות" ו"תפקיד המשתתף" למושג אחד המבטא את עוצמת ההשתתפות האפשרית של הדייר:
1. עקיפה וסמלית, מתבטאת בידיעה של הדייר על הנעשה במוסד.
2. עקיפה ומוחשית, מתבטאת בנוכחות הדייר, אך ללא השתתפות מעשית.
3. ישירה וסמלית, מתבטאת בבחירת נציגים.
4. קונקרטית,ישירה, מתבטאת במשא ומתן לצורך שותפות בקבלת ההחלטות.

לסיכום:
הסקירה מצביעה על אפשרות של השתתפות הדיירים במספר תחומים ארגוניים וחברתיים-קהילתיים ועל שש צורות שבאמצעותן עשויה להתבטא השתתפות הדיירים:
1. השתתפות פורמאלית – השתתפות בפעילויות החברה והתרבות שהמוסד מציע לדיירים.
2. השתתפות פורמאלית ארגונית – פעילות ציבורית הכוללת חברות בוועד/ועדות, השתתפות באספת דיירים, כתיבה בעיתון דיירים, ארגון פעולות תרבות ועבודה בספרייה של המוסד.
3. השתתפות לא פורמאלית ישירה – פנייה אישית לצוות: להנהלה, לעובדת הסוציאלית, לאחות וכו'.
4. השתתפות לא פורמאלית עקיפה – פנייה לצוות ו/או להנהלה באמצעות קרוב משפחה או אחד הדיירים.
5. השתתפות חברתית – מתן עזרה מעשית לדיירים.
6. השתתפות חברתית באמצעות תמיכה נפשית – הקשבה לבעיות אישיות של דיירים, עידוד דיירים הנתקלים בקשיים בחייהם בתוך המוסד ומתן עצות לדיירים.

דילוג לתוכן