בתי אבות דיור מוגן וסיעוד בישראל
יעוץ והכוונה חינם 24 שעות

אפשרויות מימון בית אבות לתשושי נפש

אפשרויות מימון בית אבות לתשושי נפש

אשפוז בבית אבות לתשושי נפש הינו הוצאה חודשית לא מבוטלת המקשה על משפחת החולה. על מנת לקבל מימון ממשרד הבריאות יש צורך לפנות ללשכת הבריאות באיזור המגורים ולהגיש בקשה לעזרה במימון האשפוז (נקרא גם קבלת קוד אשפוז ממשרד הבריאות).

התנאים לקבלת הסיוע הינם:
* משרד הבריאות הגדיר את הקשיש כתשוש נפש או סיעודי.
* עושים מבחן הכנסות של בן או בת הזוג והילדים בצירוף תצהירים, תלושי שכר, פרטים על חסכונות וכו' על מנת לאמוד את יכולת המשפחה לעמוד בעלויות המימון הגבוהות של האשפוז בבית אבות לתשושי נפש.
* ישנו תקציב המוקצה לצורך אשפוז סיעודי. במידה והתקציב נגמר, יש צורך לחכות עד שיהיה תקציב נוסף לאשפוז, גם אם המשפחה עומדת בקריטריונים לקבלת "קוד" ממשרד הבריאות.

אלו המסמכים הנדרשים על ידי משרד הבריאות על מנת לקבוע האם הקשיש הוא תשוש נפש או סיעודי:
* דוח סוציאלי שייכתב על ידי עו"ס לשכת הרווחה או על ידי עו"ס קופת החולים.
* דוח תפקודי ואבחון רפואי שימולאו בקופת החולים על ידי האחות והרופא המטפל או על ידי רופא בבית החולים בו מאושפז החולה.
* דוח פסיכו-גריאטרי – יוגש על ידי פסיכו-גריאטר במידה והקשיש הוגדר על ידו כ"תשוש נפש"

לאחר העברת המסמכים הנ"ל ללשכת הבריאות ממתינים עד להתכנסות הוועדה סעוברת על הדוחות ומחליטה על הגדרת המצב התפקודי של הקשיש – האם הוא סיעודי או תשוש נפש. יכול להיות מצב בו תרצה הוועדה לבצע ביקור בית של רופא אצל הקשיש על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי ממצבו התפקודי.

לאחר הגדרת המצב התפקודי מתכנסת ועדה נוספת על מנת לקבוע את מידת הזכאות ל"קוד". ועדה זו בודקת את הנתונים לאור המצב הכלכלי של הקשיש ושל משפחתו ונקבע הסכום שתשלם המשפחה עבור השתתפות בעלויות המימון של האשפוז. לועדה זו יש צורך להביא את הטפסים הבאים:
* תלושי שכר והכנסות הקשיש ובת זוגו ב-3 החודשים האחרונים.
* במידה והוא עצמאי – שומת מס אחרונה, אישור על גובה קצבת ביטוח לאומי.
* במידה והוא גמלאי – אישורי הכנסה מ-3 החודשים האחרונים.
* תשלומי ארנונה, משכנתא, שכר דירה אם קיים, ועד בית.
* הכנסות הילדים 3 חודשים אחורה + תשלומי המשכנתא שלהם.

לבסוף קובעת הועדה מהו שיעור ההשתתפות של משרד הבריאות באשפוז בבית אבות לתשושי נפש או בבית אבות סיעודי (קוד אשפוז של משרד הבריאות).

קיימת אפשרות לערער על ההחלטה באמצעות ועדת ערר, זאת במידה וקיימים נימוקים מדוע המשפחה לא יכולה לעמוד בעלויות הגבוהות של האשפוז הסיעודי. פנייה לועדת ערר נעשית דרך העו"ס של לשכת הבריאות.

על מנת לקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות בתהליך קבלת הקוד ממשרד הבריאות ובכל תהליך הכניסה לבית האבות ניתן לפנות לטלפון 053-336-2407 24 שעות ביממה.

דילוג לתוכן