בית אבות סיעודי רעות, מולדת

ישוב: 
מולדת
בעלות: 
קיבוץ/התנועה הקיבוצית
ותק: 
1994
פיקוח: 
משרד הבריאות (+רשיון)
אופן הפנייה: 
באופן פרטי
קריטריונים לקבלה: 
ללא הגבלה
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
אישור רפואי
אופן התשלום: 
לפי הקריטריונים של משרד הבריאות
אופן התשלום: 
חודשי
אופן התשלום: 
פרטי
מחלקות: 
מחלקה סיעודית

שירותים

מחלקה סיעודית
פעילות חברתית
מעקב רפואי/מונע
פיסיותראפיה
ריפוי בעיסוק
טיפול רפואי
טיפול אישי
ארוחות
טיפול סוציאלי

צוות

רופא כללי
עובדים כלליים
פיסיותראפיסטים
מנהל
עובדים סוציאליים
אחיות
מרפאים בעיסוק

אוכלוסייה

שפות דיבור: 
עברית
הקשר דתי: 
ללא הקשר דתי

סיעודיים

מספר אנשים במחלקה: 
12
אזור לקבלה: 
ללא הגבלה