בית אבות בית קרונפלד, נהריה

ישוב: 
נהריה
בעלות: 
פרטית
פיקוח: 
משרד הרווחה (+רשיון)
אופן הפנייה: 
באופן פרטי
קריטריונים לקבלה: 
ללא הגבלה
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
אישור רפואי
אופן התשלום: 
חודשי
מחלקות: 
מחלקה לעצמאיים ותשושים

שירותים

פעילות חברתית
חוגים
ארוחות
ליווי לסידורים
מעקב רפואי/מונע
גינה/חצר
שירות קריאת מצוקה
שירותי כביסה
טיפול סוציאלי
טיפול אישי

צוות

מטפלים
אחיות
מנהל
אב בית
עובדים סוציאליים
עובדים כלליים

אוכלוסייה

שפות דיבור: 
עברית
הקשר דתי: 
ללא הקשר דתי

עצמאיים ותשושים

מספר אנשים במחלקה: 
30
אזור לקבלה: 
ללא הגבלה