בית אבות עידן הזהב, ירושלים

ישוב: 
ירושלים
בעלות: 
עמותה
רשת: 
עמותת עידן
פיקוח: 
משרד הרווחה (+רשיון)
פיקוח: 
משרד הבריאות (+רשיון)
אופן הפנייה: 
באופן פרטי
קריטריונים לקבלה: 
ללא הגבלה
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
אישור רפואי
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
דוח סוציאלי
אופן התשלום: 
פרטי
אופן התשלום: 
חודשי
מחלקות: 
מחלקה לתשושים
מחלקות: 
מחלקה סיעודית
מחלקות: 
מחלקה לתשושי נפש

שירותים

נופשון
טיפול סוציאלי
ארוחות
פעילות חברתית
טיפול אישי
מרכז יום לקשיש

צוות

מנהל
אב בית
אחיות
מטפלים
מזכירות
מרפאים בעיסוק
פיסיותראפיסטים
עובדים כלליים
עובדים סוציאליים
רופא גריאטרי

אוכלוסייה

שפות דיבור: 
עברית
הקשר דתי: 
ללא הקשר דתי

תשושים

מספר אנשים במחלקה: 
38
אזור לקבלה: 
מחוזי

סיעודיים

מספר אנשים במחלקה: 
33
אזור לקבלה: 
מחוזי

תשושי נפש

מספר אנשים במחלקה: 
30
אזור לקבלה: 
מחוזי