הוסטל סוכת שלום, צפת

ישוב: 
צפת
בעלות: 
פרטית
פיקוח: 
משרד הרווחה (+רשיון)
אופן הפנייה: 
באופן פרטי
קריטריונים לקבלה: 
ללא הגבלה
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
אישור רפואי
אופן התשלום: 
חד פעמי + חודשי
מחלקות: 
מחלקה לעצמאיים ותשושים

שירותים

ייעוץ שיקומי/ טיפולי
מעקב רפואי/מונע
שירות קריאת מצוקה
ארוחות
טיפול סוציאלי
פעילות חברתית

צוות

מנהל
מטפלים
אחיות
עובדים כלליים
מזכירות
עובדים סוציאליים

אוכלוסייה

שפות דיבור: 
עברית
הקשר דתי: 
ללא הקשר דתי

עצמאיים ותשושים

מספר אנשים במחלקה: 
18
אזור לקבלה: 
ללא הגבלה