נווה שבא, (נווה סורוקה), באר שבע

ישוב: 
באר-שבע
סלוגן: 
בית חולים ובית חם
בעלות: 
פרטית
ותק: 
1998
פיקוח: 
משרד הרווחה (+רשיון)
פיקוח: 
משרד הבריאות (+רשיון)
אופן הפנייה: 
באופן פרטי
קריטריונים לקבלה: 
ללא הגבלה
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
אישור רפואי
אופן התשלום: 
לפי הקריטריונים של משרד הבריאות
אופן התשלום: 
פרטי
אופן התשלום: 
חודשי
מחלקות: 
מחלקה לתשושים
מחלקות: 
מחלקה סיעודית
מחלקות: 
מחלקה לסיעודיים מורכבים
מחלקות: 
מחלקה שיקומית

שירותים

מחלקה סיעודית
מעקב רפואי/מונע
שירות קריאת מצוקה
טיפול סוציאלי
טיפול אישי
טיפול רפואי
ארוחות

צוות

רופא גריאטרי
מנהל
מזכירות
אחיות
מטפלים
עובדים כלליים
עובדים סוציאליים
מרפאים בעיסוק
פיסיותראפיסטים

אוכלוסייה

שפות דיבור: 
עברית
הקשר דתי: 
ללא הקשר דתי

תשושים

מספר אנשים במחלקה: 
16
אזור לקבלה: 
ללא הגבלה

סיעודיים

מספר אנשים במחלקה: 
108
אזור לקבלה: 
ארצי

סיעודיים מורכבים

אזור לקבלה: 
ארצי
מספר אנשים במחלקה: 
72

שיקומיים

מספר אנשים במחלקה: 
36
אזור לקבלה: 
ארצי