משפחתון צבי, נתניה

ישוב: 
נתניה
בעלות: 
פרטית
ותק: 
1991
פיקוח: 
משרד הרווחה (+רשיון)
אופן הפנייה: 
באופן פרטי
קריטריונים לקבלה: 
ללא הגבלה
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
אישור רפואי
אופן התשלום: 
חודשי
אופן התשלום: 
פרטי
מחלקות: 
מחלקה לתשושים

שירותים

גינה/חצר
ייעוץ שאינו טיפול ישיר
התעמלות
שירות קריאת מצוקה
טיפול רפואי
בית כנסת
טיפול סוציאלי
טיפול אישי
ארוחות
שירותי נקיון הבית
שירותי כביסה
ריפוי בעיסוק

צוות

פיסיותראפיסטים
אחיות
צוות לילה
מטפלים
רופא כללי
עובדים סוציאליים
מנהל
מרפאים בעיסוק

אוכלוסייה

שפות דיבור: 
כל השפות
הקשר דתי: 
ללא הקשר דתי

תשושים

מספר אנשים במחלקה: 
24
אזור לקבלה: 
ארצי