בית אבות סיעודי גיל לגיל, נאות מרדכי

ישוב: 
נאות-מרדכי
בעלות: 
קיבוץ/התנועה הקיבוצית
ותק: 
1992
פיקוח: 
משרד הבריאות (+רשיון)
אופן הפנייה: 
באופן פרטי
קריטריונים לקבלה: 
ללא הגבלה
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
אישור רפואי
אופן התשלום: 
חודשי
אופן התשלום: 
פרטי
מחלקות: 
מחלקה סיעודית

שירותים

פיסיותראפיה
אבחון
טיפול פסיכיאטרי
ריפוי בעיסוק
ארוחות
סיוע חומרי (כספי/הספקת ציוד אישי, ביתי)
טיפול אישי
מחלקה סיעודית
שירות קריאת מצוקה
גינה/חצר

צוות

מרפאים בעיסוק
אחיות
מטפלים
רופא כללי
פיסיותראפיסטים
מנהל

אוכלוסייה

שפות דיבור: 
עברית
הקשר דתי: 
ללא הקשר דתי

סיעודיים

מספר אנשים במחלקה: 
18
אזור לקבלה: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות