מחלקה סיעודית מורכבת ושיקומית גריאטרית, תל השומר

ישוב: 
תל-השומר
בעלות: 
מקבוצת מכבי שרותי בריאות
ותק: 
1994
פיקוח: 
משרד הבריאות (+רשיון)
פיקוח: 
קופת-חולים
אופן הפנייה: 
באמצעות אחיות
אופן הפנייה: 
דרך קופת חולים
אופן הפנייה: 
באופן פרטי
אופן הפנייה: 
הפנייה של הגורם המטפל
קריטריונים לקבלה: 
אישור ועדת קבלה
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
אישור רפואי
אופן התשלום: 
לפי הקריטריונים של קופת חולים
אופן התשלום: 
פרטי
מחלקות: 
מחלקה לסיעודיים מורכבים
מחלקות: 
מחלקה שיקומית

שירותים

ארוחות
פיסיותראפיה
טיפול רפואי
מעקב רפואי/מונע
שירות קריאת מצוקה
טיפול סוציאלי
פעילות חברתית
הפעלת חונכים/ מתנדבים
ריפוי בעיסוק
גינה/חצר
אבחון רפואי
טיפול בדיבור, שפה וקול; הבעה ותקשורת

צוות

אחיות
צוות לילה
רופא כללי
קלינאי תקשורת
מרפאים בעיסוק
רופא גריאטרי
פיסיותראפיסטים
דיאטנית
עובדים כלליים
מנהל
עובדים סוציאליים
מטפלים
רופא שיקום

אוכלוסייה

שפות דיבור: 
כל השפות
שפות דיבור: 
עברית
הקשר דתי: 
ללא הקשר דתי

סיעודיים מורכבים

אזור לקבלה: 
ארצי
מספר אנשים במחלקה: 
24

שיקומיים

מספר אנשים במחלקה: 
38
אזור לקבלה: 
ארצי