מעונות השרון, רמת-השרון

ישוב: 
רמת-השרון
בעלות: 
עמידר
בעלות: 
פרטית
ותק: 
1999
פיקוח: 
משרד הבינוי והשיכון
פיקוח: 
משרד הרווחה
אופן הפנייה: 
דרך משרד השיכון
אופן הפנייה: 
דרך משרד הקליטה
קריטריונים לקבלה: 
ללא הגבלה
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
דוח סוציאלי
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
אישור רפואי
אופן התשלום: 
לפי הקריטריונים של הגורם המפעיל
מחלקות: 
מחלקה לעצמאיים

שירותים

מועדון
שירותי עזרה ביתית
הרצאות/חוגים
שירות קריאת מצוקה

צוות

רכז הדרכה/תרבות
מנהל
אב בית
עובדים סוציאליים

אוכלוסייה

שפות דיבור: 
רוסית
שפות דיבור: 
עברית
הקשר דתי: 
ללא הקשר דתי

עצמאיים

מספר אמשים במחלקה: 
106
אזור לקבלה: 
מחוזי